ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻱ ﻳﮑﺒﺎﺭﻣﺼﺮﻑ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ باظرفیت ۱۰۰۰۰دست سالیانه

به نام خدا

ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻱ ﻳﮑﺒﺎﺭﻣﺼﺮﻑ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ باظرفیت ۱۰۰۰۰دست سالیانه

البسه یکبار مصرف بیمارستانی تولید شده از منسوجات بی بافت، محصولاتی هستند که در بخش های
مختلف بیمارستانی از جمله اتاق عمل، بخش های مختلف رادیولوژی و… در اختیار بیماران قرار می گیرد.
۲-۱-۱ نام و کاربرد محصول
محصول تولیدی، البسه یکبار مصرف می باشد. این محصول تهیه شده از منسوج نبافته بوده و کاربرد آن در
طی سالیان گذشته به علت ویژگی هایی که در قسمت قبل ذکر شد، رواج بسیاری یافته است. در این طرح
به یکی از مصارف عمده این محصول تحت عنوان البسه یکبار مصرف بیمارستانی پرداخته می شود.

۲ طبقه بندی محصول
البسه یکبار مصرف بی مارستانی برحسب کاربرد ، شامل : بلوز، شلوار ، کلاه، ماسک، کفش و گان جراحی
می باشد.
۲-۱-۳ مشخصات فنی محصول
بزرگترین مزیت استفاده از البسه یکبار مصرف بیمارستانی، سرعت بالای تولید آن در مقایسه با منسوجات
بافته شده است. امروزه تکنولوژی به مرحله ای رسیده است که برای هر یک متر عرض کاری خط تولید
می توان ۲۵۰ کیلوگرم در ساعت تولید داشت که البته در صورت افزایش تعداد کاردینگ و یا رشته ساز نیز
امکان افزایش این میزان بر اساس تعداد لایه افزوده شده قابل افزایش است. این امر باعث می شود
هزینه های تولید کاهش یابد. لذا قیمت منسوجات نبافته بر حسب هر کیلوگرم، پایین تر از منسوجات بافته
شده است و در نهایت البسه یکبار مصرف بیمارستانی با قیمت پایین تری عرضه خواهد شد.
ویژگی دیگر البسه یکبار مصرف بیمارستانی کاهش هزینه های تولید، شستشو و ضدعفونی کردن لباس های
بیمارستانی به ویژه در اتاق عمل می باشد. از طرفی طبق تحقیقات انجام شده در انجمن تولیدکنندگان
منسوجات نبافته و سلولزی اروپا، با استفاده از تجهیزات یکبار مصرف در اتاق عمل می توان خطر عفونت پس
از عمل را تا ۴۰ درصد کاهش داد.
در انتها نیز مزیت دیگری که می توان برای این محصول برشمرد، قابل بازیافت بودن آن است که به همین
دلیل مصرف این محصول در سالیان گذشته در اروپا رشد چشمگیری داشته است.
۲-۱-۴ بسته بندی محصول
هر بسته البسه یکبار مصرف مورد نظر در این طرح ، شامل : چهار تکه بالاپوش (گان)، شلوار ، کلا ه و ماسک
می باشد که در یک کیسه نایلونی قرار داده شده و سر باز آن، توسط دستگاه بسته بندی، دوخت می شود.

ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻱ ﻳﮑﺒﺎﺭﻣﺼﺮﻑ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ باظرفیت ۱۰۰۰۰دست سالیانه

۱۰۱صفحه

۳۰۰۰تومان