دانلودفیلم آموزشی کاشت داشت وبرداشت فندق

به نام خدا

فیلم آموزشی کاشت داشت وبرداشت فندق

– معرفی درخت فندق
– ویژگی های زمین جهت کاشت فندق
– مشکلات اساسی کاشت فندق
– نحوه هرس درخت فندق
– ارقام مختلف فندق
– محل های کاشت فندق
– آفات درخت فندق
– روش مبارزه با آفت چوبخوار فندق
– درختان سازگار با درخت فندق
– چشم انداز آینده فندق کاری در ایران
فندق درختچه‌ای به ارتفاع یک و نیم متر که در اماکن مساعد به ارتفاع ۶ تا ۷ متر (گاهی بیشتر) در می‌آید و به سهولت جنگلی انبوه به وجود می‌آورد. برگ‌هایی پهن و نوک‌تیز با دو ردیف دندانه، به رنگ سبز و گل‌هایی بر دو نوع نر و ماده دارد. نوع نر این گل‌ها دارای ۳ تا ۸ پرچم است و مجموعه آن به صورت سنبله‌های آویخته در پاییز ظاهر می‌شود. میوه آن که فندق نامیده می‌شود، در حالت تازه از پوشش سبز رنگی پوشیده شده‌است ولی تدریجاً پس از خشک شدن از آن جدا می‌شود. گونه Cavellane به عنوان فندق اروپایی شناخته شده و به صورت تجاری کاشته می‌شود. در اثر دورگه‌گیری این گونه و سایر گونه‌های موجود در این جنس، تنوع زیادی در ارقام فندق ایجاد شده‌است.

فیلم آموزشی کاشت داشت وبرداشت فندق

قیمت ۲۵۰۰تومان