فیلم آموزشی پرورش گوساله شیری

به نام خدا
فیلم آموزشی پرورش گوساله شیری

شما در این فیلم مراحل پرورش گوساله شیری از زایمان بهداشتی تا آغوز شاخ سوزی وتغذیه گوساله شیری تا مرحله از شیر گرفتن را به صورت کاملا”تصویری آموزش میدهد مدت فیلم بیست وچهاردقیقه وحجم آن ۲۷مگابایت میباشدکه در سه فایل نه مگابایتی تقسیم شده تا راحتتر دانلود شود شما میتوانید در اینجا بخشی از فیلم رادانلودنمایید

۲۴دقیقه

۲۷مگابایت

۲۰۰۰تومان