طرح توچیهی تولید کارتن پلاستیکی

به نام خدا

نام محصول کارتن پلاستیک
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۳۱۰ تن در سال
موارد کاربرد حمل و بسته بندی میوه
مواد اولیه مصرفی عمده پلی اتیلن – مستربچ
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۱۸۶۲۱ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۵
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۳۰۰۰

محصول مورد نظر در این گزارش “کارتن پلاستیکی ” می باشد که براساس بررسی های بعمل آمده ,
منظور از کارتن پلاستیکی , صندوق های پلاستیکی بسته بندی و حمل و نقل شیر و نوشابه و میوه و … می
باشد. از اینرو بدلیل تعدد محصولات , در این گزارش تنها به صندوق پلاستیکی میوه پرداخته شده است .
طبق اطلاعات حاصله از مرکز آمار و اطلاعات وزارت صنایع و معادن محصول اشاره شده دارای……….

۵۰صفحه

۳۰۰۰تومان