طرح تولید نانو ذرات جهت ضدعفونی کردن دامداری ها و مرغداری ها

به نام خدا
طرح تولید نانو ذرات زئولیتی جهت ضدعفونی کردن دامداری ها و مرغداری ها

محصول مورد نظر در طرح حاضر طرح تولید نانو ذرات زئولیتی جهت ضدعفونی کردن دامداری ها می
باشد. این محصولات همانطوریکه از عنوان آن مشخص است برای ضد عفونی دامداری ها و مرغداری ها
مورد استفاده قرار می گیرد

محصول مورد نظر نانو زئولیتی است که جهت ضدعفونی دامداری ها کاربرد دارد. هر عامل یا ترکیب
شیمیایی را که باعث جلوگیری از عفونت و یا نابودی میکروب های بیماری زا و سایر میکروارگانیسم های

مضر می گردد ضدعفونی کننده(Disinfectant) می نامند (نه الزاماً اسپور باکتری ها). طبق تعریف انجمن
بهداشت عمومی آمریکا به کشتن عوامل پاتوژن با روش های شیمیایی و یا فیزیکی که بطور مستقیم اعمال
می گردد ضدعفونی گفته می شود.

مشخصات کلی طرح:
عنوان طرح: تولید نانو ذرات زئولیتی جهت ضدعفونی کردن دامداری ها
ظرفیت طرح: ۲۰۰۰ تن
مواد اولیه اصلی: سنگ زئولیت، آهک و مواد شیمیایی
محل تأمین مواد اولیه: کلیه استان های کشور
پیشنهاد محل اجرای طرح:
استان های تهران، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه،
خوزستان، خراسان رضوی، البرز، مرکزی و مازندران
موارد استفاده و کاربرد محصول: به عنوان ضد عفونی مرغداری ها و دامداری ها

میزان اشتغال زائی طرح ۳۳ نفر

مساحت زمین ۴۰۰۰ متر مربع

طرح تولید نانو ذرات زئولیتی جهت ضدعفونی کردن دامداری ها و مرغداری ها

۷۹صفحه

۳۰۰۰تومان