طرح تولید اتصالات لوله های گاز رسانی (با عملیات کوره ای و پرسی)

به نام خدا

طرح تولید اتصالات لوله های گاز رسانی(با عملیات کوره ای و پرسی)

لوازمی که در بخش لوله کشی برا ی اتصال یا تقسیم دو یا چند لوله به
منظور تنظیم جریان سیال و انطباق با اندازه ها یا شکلها ی متفاوت
ب کار می رو ند را لوازم یا اتصالات لو له کشی می گویند . که ا نواع
مختلفی دار ند . بسته به جنس و نوع سیال و چگونگی حمل ونقل آن ,

خطرات آ تش سوزی , ز مین لرزه , ف شار داخلی و خارجی نوع لو له و
اتصالات بکاررفته متفاوت است .

خلاصه طرح
نام محصول: طرح تولید اتصالات لوله های گاز رسانی(با عملیات کوره ای و پرسی)
ظرفیت پیشنهادی طرح: ١٢٠٠ تن در سال
موارد کاربرد: گازرسانی منازل و ساختمان ها ، اجرای شبکه
گاز شهری , خطوط لوله انتقال گاز , ایجادپالایشگاهها ,CNG جایگاههای
مواد اولیه مصرفی عمده ورق فولادی, شمش فولادی و موادبسته بندی کمبود محصول (پایان برنامه چهارم):٢٠٠٠٠ تن
اشتغال زائی (نفر): ٣١ نفر
زمین موردنیاز (متر مربع): ٣۵٠٠ متر مربع

طرح تولید اتصالات لوله های گاز رسانی(با عملیات کوره ای و پرسی)

۵۲صفحه

۲۰۰۰تومان