طرح توحیهی تولید پاراگلایدر و کایت موتوردار

به نام خدا

طرح توحیهی تولید پاراگلایدر و کایت موتوردار

فهرست عناوین طرح:
معرفی محصول
-۱ نام و کد محصول
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱ شرایط واردات
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد ملی
-۱-۵ بررسی و ارئه اطلاعات لازم در زمینه قیمت
-۱-۶ توضیح موارد مصرف و کاربرد
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین
-۱-۸ اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
-۱-۹ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده
-۱-۱۰ شرایط صادرات
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا
-۲ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
-۲ وضعیت طرح های جدید
-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه چهارم
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه چهارم
-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه چهارم
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه پنجم
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی
-۴ نقاط قوت و ضعف تکنولوژی
-۷ محل های پیشنهادی اجرای طرح
-۱۰ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی
-۱۱ تجزیه و تحلیل و جمع بندی
بخش مالی طرح

معرفی محصول
کایت موتوردار به جهت داشتن محور و چرخ ، باید دارای باند پرواز و فرود باشد که این ویژگی باعث افزایش
هزینه ها و همچنین مانع قدرت مانور این دستگاه می باشد که می توان گفت موثرترین عامل منفی در همگانی
شدن این دستگاه لذت بخش شده است . طبیعی است در نقاط مختلف جهان ، دستگاه کایت موتوردار نیز ، پا به
پای رشد و تکامل وسایل پروازی تکامل یافت

این محصول برای واردات می بایست از سازمان هواپیمائی کشور- وزارت بازرگانی و وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح مجوز اخذ نمایدلذا تولیدآن دارای صرفه اقتصادی میباشد.

خلاصه طرح
نام محصول انواع کایت موتوردار
ظرفیت پیشنهادی طرح ۱۰۰ عدد
اشتغال زایی ۲۳ نفر
زمین مورد نیاز(مترمربع)۱۵۰۰۰

۷۴صفحه

۳۰۰۰تومان