طرح توجیهی پارچه بافی

به نام خدا

طرح توجیهی پارچه بافی

عناوین طرح:
فصل اول
بررسی بازار
مطالعه و شناخت محصول
عوامل موثردر انتخاب یک ماشین بافندگی
نام محصول در تعریف
وارداتی یا صادراتی بودن کالا
نامهای تجاری
مختصات فیزیکی
شرح خواص
مواد اولیه
کالاهای رقیب و جانشین
درجه اهمیت پارچه
مبانی مذهبی و فرهنگی
تحلیل قیمت
اطلاعات پایه ای عمومی
اطلاعات اختصاصی محصول
شناخت جامعه مصرف کننده داخلی
شناخت جامعه مصرف کننده خارجی
شناخت تولید کنندگان داخلی
آمار واردات محصول طی سال های گذشته
محاسبه حجم فعلی بازار و تقاضا
تعیین سهم بازار قابل کسب
مکان یابی
عوامل مؤثر در انتخاب محل پروژه
فصل دوم

بررسی فنی
دستگاه چله کشی
دستگاه آهار
.ماشین آلات بافندگی
محاسبه مقدار نخ مورد نیاز
سایر ماشین آلات
جدول از –  به
تاسیسات
تصفیه آب
دیگ بخار
کابین برق اصلی
ژنراتور برق اضطراری
برق رسانی
آبرسانی
ایر کاندیش
دیگ بخار
سوخت رسانی
وسائل حفاظت ایمنی
بررسی فضا و مساحت ها
انبار محصول
جدول تعیین تعداد ماشین آلات و نیروی انسانی
بر آورد مساحت زمین ، ساختمان و سالن تولید
فصل سوم
بررسی مالی
سرمایه ثابت
هزینه های تاسیساتی و ارتباطات
وسائل نگهداری و تعمییرات
تجهیزات ایمنی کارکنان
تجهیزات انبار
جدول کلی محاسبه هزینه های هر بخش
هزینه های پیش بینی نشده
نرخ تورم
نرخ تورم هزینه های نیروی انسانی
هزینه های نگهداری و تعمیرات
هزینه مواد اولیه
سایر هزینه های تولید
بیمه کارخانه
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
پیش بینی سرمایه در گردش
سیاست تامین منابع مالی
محاسبه قیمت تمام شده محصول
برآورد درآمد حاصل از فروش
صورت سود و زیان
پیش بینی وجوه نقدی
صورتحساب تراز نامه
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اقتصادی
تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
شاخص های سود آوری
شاخص های اعتباری

طرح توجیهی پارچه بافی
۵۶صفحه

 

۳۰۰۰تومان