طرح توجیهی تولید کربوکسی متیل سلولز(CMC)

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کربوکسی متیل سلولز(CMC)

نام محصول :کربوکسی متیل سلولز
موارد کاربرد :
– صنایع دارویی
– صنایع غذایی
– دیگر صنایع مانند:
صنایع نساجی، چاپ ، تکمیل پارچه، کاشی و شوینده وصابون سازی، رنگ و رزین ، رونمای ساختمان، چسب ها،
سرامیک، سفال و چینی، کاغذ، الکترودجوشکاری، فرش و موکت، گل حفاری چاه های نفت، تخته های چند لایه، چرم
مصنوعی، سموم و آفت کشها ،لوازم آرایشی و……..
مواد اولیه مورد نیاز :
سود سوزآور، مواد سلولزی، منوکلرو استیک اسید،اتانول،افزودنیهای دیگر
ظرفیت: ۷۰۰۰ (واحد مقادیرمواد اولیه و محصول تن در سال)
میزان مواد اولیه مورد نیاز (تن) ۱۰،۰۰۰
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز ۳۵
مساحت زمین مورد نیاز(متر مربع) ۲۰،۰۰۰
( زیربنا(متر مربع)=(اداری ۳۰۰ )،(تولیدی ۱۵۰۰ )،(انبار ۲۰۰۰ )،(آزمایشگاه

کربوکسی متیل سلولز از مهمترین اترهای سلولز می باشد و از سلولز به دست می آید ودر آب به صورت کلوئیدی در آمده و
قابل حل می باشد وبه عنوان غلیظ کننده و یا چسب و افزودنی مواد غذایی بکار برده می شود.
یکی از گریدهای مهم این محصول با فرمول (Sodium Carboxymethylcellulose ) سدیم کربوکسی متیل سلولز
زیر می باشد که بیشترین مصرف آن در صناییع شوینده می باشد…..

طرح توجیهی تولید کربوکسی متیل سلولز(CMC)

۵۴صفحه

۳۰۰۰تومان