طرح توجیهی تولید کارتن چندلا و مقوای بسته بندی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کارتن چندلا و مقوای بسته بندی

عناوین طرح:
معرفی محصول
نام و کد محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
بررسی و ارائه استاندارد ملی
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت داخلی و جهانی
توضیح موارد مصرف و کاربرد
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر محصول
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
شرایط صادرات
وضعیت عرضه و تقاضا.
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
بررسی روند واردات محصول
بررسی روند مصرف
بررسی روند صادرات محصول
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی
میزان مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال
بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

خلاصه مشخصات طرح
نام محصول کارتن و مقوای بسته بندی
ویژگی محصول یا طرح سرد کنندگی بالا با حجم کم
ظرفیت پیشنهادی طرح (تن) ۱۰.۰۰۰
موارد کاربرد بسته بندی انواع مواد غذایی – داروئی – پزشکی
– صنعتی
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی)
کاغذ رول
رنگ آبشور
چسب سیلیکات
چسب نشاسته
(۸۰۲۵۵۵) -(۷۶۳۵۵۳) کمبود / مازاد محصول تا سال ۱۳۹۳
اشتغالزایی (نفر) ۲۳
زمین مورد نیاز (۲m) 6000

در این طرح ابتدا داده ها و اطلاعات مربوط به وضعیت موجود صنایع کاغذ و مقوا و جایگاه آن در کل صنعت
کشور با استفاده از برخی شاخصهای رایج، نظیر مقدار و ارزش تولید، ارزش افزوده صنعتی، تجارت خارجی،
اشتغال ، ارزبری و … ، به روش توصیفی و مقایسه تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در بخش دیگری از طرح با هدف تعیین مزیتهای نسبی صنایع کاغذ کشور، مزیت نسبی تعدادی از محصولات
مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در بخش (DRC) واحدهای فعال با استفاده از روش هزینه منابع داخلی
دیگری از طرح با هدف اندازه گیری میزان حمایتهای موجود از صنایع کاغذ سازی کشور، نرخ حمایت موثر از
این صنایع با استفاده از دو روش کوردن و بالاسا در دو حالت لحاظ یارانه و عدم لحاظ آن، مورد اندازه گیری و
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و بالاخره با بهره گیری از محاسبات فوق و بررسی تعامل بین نرخ حمایت موثر
و تغییرات نرخ ارز، اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر نرخ حمایت موثر از صنایع کاغذ سازی مورد ارزیابی قرار
گرفته است.
بررسیهای موجود حاکی از آن است که، سهم تولید و ارزش افزوده صنعت کاغذ، نسبت به کل صنعت طی حدود
۴۰ سال مورد بررسی براساس ارقام جاری و ثابت تقریباً ثابت بوده است. به عبارت دیگر، صنعت کاغذ کشور در
مقایسه با کل صنایع کشور دارای رشد متوازنی بوده است. اما این رشد متوازن چه به لحاظ کمیت و چه به
لحاظ کیفیت و تنوع تولید جوابگوی حجم بالقوه و بالفعل بازار داخلی و تقاضای متنوع و فزاینده بازار نمی باشد.
بررسی مصرف سرانه کاغذ در ایران و مقایسه آن با متوسط مصرف سرانه جهانی و کشورهای منتخب حاکی از……..

۱۰۰صفحه

۳۰۰۰تومان