طرح توجیهی تولید پمپ و شیر هیدرولیک

به نام خدا

طرح توجیهی تولید پمپ و شیر هیدرولیک

عنوان طرح تولید پمپ و شیر هیدرولیک
ظرفیت طرح ۱۰۰۰۰ دستگاه پمپ و ۵۰۰۰۰ دستگاه شیر هیدرولیک
مواد اولیه اصلی برنج ، فولاد و قطعات نیم ساخته
محل تامین مواد اولیه داخل کشور
پیشنهاد محل اجرای طرح استان تهران ، مرکزی ، خوزستان ، خراسان رضوی ، سمنان ،
آذربایجان شرقی و قزوین
موارد استفاده و کاربرد محصول خودرو ، ماشین آلات صنعتی ، ساختمانی ، راهسازی و ….

بررسی بازار
متوسط قیمت در بازار
پمپ ها ۶۰۰۰۰۰ تا ۹۵۰۰۰۰ ریال و شیرها ۲۰۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰۰
ریال بر حسب ظرفیت
وضعیت بازار در آینده کمبود وجود دارد
پتانسیل صادرات وجود دارد
تعداد تولید کننده فعلی داخلی ۱۱ واحد صنعتی
مباحث اقتصادی طرح
میزان اشتغال زائی طرح ۲۵ نفر
تعداد روزهای کاری ۲۷۵ روز
مساحت زمین ۲۰۰۰ متر مربع

۷۰صفحه

۳۰۰۰تومان