طرح توجیهی تولید و بسته بندی قطعات لاستیکی (خودرو)

به نام خدا

طرح توجیهی تولید و بسته بندی قطعات لاستیکی (خودرو)

بررسی ساختار تولید در محصولات قطعات خود رو
طراحی:
طراحی در محصولات قطعات خود رو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از انجا که بیشتر قطعات لاستیکی
خود رو پس از طراحی خود رو و به سفارش عمده فروشان بازار و یا کشش بازار در واحدهای تولیدی تولید می
گردد . بنابر این طراحی به مفهوم خاص وجود ندارد و اکثر طرح ها کپی برداری است که هر واحد بنا به قدرت
مالی خود درخصوص طراحی قالب اقدام می نماید .
طراحی محصول و طراحی قالب در سطح واحدهای تولیدی وجود ندارد و کلیه طرح ها چه محصول و چه
طراحی قالب از تهران تامین می گردد و در برخی موارد عمده فروش قالب های خود را در اختیار واحدهای
تولیدی گذاشته و به صورت پیمانکار فرعی با این واحدها قرار داد منعقد می نمایند.

کائوچو اصلی ترین ماده اولیه مورد استفاده در تهیه محصولات لاستیکی می باشد اما بدلیل هزینه بالای تامین
این ماده استفاده از ان به تنهایی مقرون به صرفه نمی باشد و درکنار کائوچو از سیلو در ترکیب مواد اولیه
استفاده میشود.
سیلو ، ضایعات کارخانجات بزرگ لاستیک سازی میباشد و به عنوان ماده اولیه برای تولید سایر محصولات مورد
استفاده قرار می گیرد بدیهی است این امر باعث کاهش سطح کیفی محصولات تولیدی می گردد.
در اکثر واحدهای موجود در منطقه روش تولید محصولات لاستیکی یکسان می باشد و این کارگاه ها از سطح
تکنولوژی و ماشین آلات تقریباً یکسانی برخوردار هستند.

نام محصول بسته بندی قطعات لاستیکی (خودرو)
ویژگی محصول یا طرح کمبود محصول با کیفیت و در بسته بندی مناسب
همچنین تقاضای بازار جهت محصولات
ظرفیت پیشنهادی طرح (تن) ۶۲۵
موارد کاربرد انواع خودرو ، قطعات کشاورزی و ورزشی
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) مواد اولیه لاستیکی (کائوچو – سیلو)
– کمبود / مازاد محصول تا سال ۱۳۹۵ (عدد) ۲۸۸۱
اشتغالزایی (نفر) ۲۰
۵,۸۸۰ (۲m) زمین مورد نیاز

۸۸صفحه

۳۰۰۰تومان