طرح توجیهی تولید نخ ابریشم

به نام خدا

طرح توجیهی تولید نخ ابریشم

ابریشم لیفی است پروتئینی که به فرم رشته از دهان حشره کرم ابریشم ریسیده می شود ، این حشره
لیف ابریشم را به دور خود تنیده و پیله ابریشم را درست کرده و درداخل آن بسر می برد .
بر اساس مدارک تاریخی اولین کشوری که به صنعت تولید ابریشم دست یافت کشور چین بود و این
زمان را مورخین ٢۶۵٠ سال قبل از میلاد مسیح ثبت کرده اند.چنانچه گفته اندملکه چین طرزاستفاده
و بازکردن ابریشم از پیله را یاد گرفته و شخصا به پرورش کرم ابریشم و تولید آن پرداخته و بانی این
صنعت مهم گردیده است.سالهای متمادی صنعت ابریشم در انحصار چین بود مردم چین سنت دیرینه
ای در پوشیدن البسه ابریشمی دارند و برای اقلیتی استفاده از فرآورده های ابریشمی جزو ضروریات
زندگی آنها قرار دارد. و اولین کشوری که پس ازچین به این صنعت دست یافت کشورشبه جزیره کره
بود بعدها این صنعت به کشورهای ژاپن ، هندوستان ، ایران و کشورهای اروپائی از جمله فرانسه و ایتالیا
رسید.
ابریشم بعنوان ظریفترین ، محکم ترین ، پردوام ترین و پر جلا ترین نخ جهان ازسابقه ای به قدمت
تمدن بشری برخورداربوده و اصلی ترین مورد مصرف آن بافت پارچه های ابریشمی بوده است . بررسی
تاریخ وسیر تحول جامه ملل نشان می دهد که فاخرترین لباسها همواره از پارچه های ابریشمی دوخته
شده ابریشم هم در بافت پارچه های لطیف و خنک مناسب فصل گرما و هم درلایه آستر خزهای
زمستانی بعنوان عایق حرارتی گرم مورد استفاده قرار داشته است .

مسئله مهم در پرورش کرم ابریشم، تأمین برگ درخت توت برای تغذیه کرمها است .در دوره پرورش
کرمها، چنانچه برگهای مورد نیاز به موقع تأمین نشود، کرمها ضعیف شده و قادر به تولید پیله سالم و
درشت نخواهند شد . زمان لازم برای یک دوره پرورش، حدود ۴٠ تا ۴۵ روز است که از اوا یل
اردیبهشت با سبز شدن برگها آغاز می شود. از آغاز دوره پرورش تا پایان آن، مراقبتهای خاصی لازم
است که باید انجام گیرد.استان گیلان با وجود این که مهمترین تولیدکننده ابریشم در ایران است؛ اما
کمترین فعالیت تبدیلی آن را دارد. محصول عمده ابریشم تولید شده در استا ن، به کارخانه های
بافندگی در استانهای خراسان، یزد و اصفهان فرستاده می شود؛ از این رو صنایع وابسته به ابریشم در
گیلان، تنها به تبدیل پیله به نخ ابریشم محدود می شود.

خلاصه طرح
نام محصول نخ ابریشم
ظرفیت پیشنهادی طرح ۱۰۰ تن
مواد اولیه (هزار ریال) ۱۴٫۶۷۱٫۵۰۰
اشتغال زایی ۴۵ نفر
زمین مورد نیاز(مترمربع) ۵۰۰۰

طرح توجیهی تولید نخ ابریشم

۵۲صفحه

۳۰۰۰تومان