طرح توجیهی تولید مایعات شوینده

به نام خدا

طرح توجیهی تولید مایعات شوینده

نام محصول مایعات شوینده
ظرفیت پیشنهادی طرح ۴۶۰۰ تن در سال
موارد کاربرد شستشوی دست و صورت و شستشوی لباس
مواد اولیه مصرفی عمده مواد چرب و سود سوزآور
۴۶۰۰ تن در سال ( کمبود محصول (سال ۱۳۹۰
اشتغال زایی (نفر) ۴۰ نفر
۴۰۰۰ (m زمین مورد نیاز

مایعات شوینده به انواع مایعاتی گفته می شود که برای شستشو و ضد عفونی کردن استفاده می شوند.
این مایعات دسته بندی های گوناگونی دارند. در یک دسته بندی کلی میتوان این مایعات را به دو گروه
شوینده های صنعتی و غیر صنعتی تقسیم کرد.
تاریخ آشنایی با صابون به ۲۳۰۰۰ سال پیش بر م یگردد. در بعضی از مدارک تاریخی ساخت صابون
را به سومری های قومی که آنزمان در مکان فعلی ایران و عراق زندگی می کردند مرتبط می دانند.
قوم سلت یکی از اقوام باستانی اروپا است که صابون را از چربی حیوانات و خاکستر گیاهان
می ساختند و خاکستر گیاهان نقش ماده قلیایی را در ساخت صابون به عهده داشت. آنها این محصول را
از آن مشتق شده است. SOAP نامیدند و کلمه (SAIPO)
در قرون وسطی، مرکز تولید صابون در اروپا، شهر مارسی گزارش شده است که البته بعدها در
شهرهای ونیز و جنوا تولید شده است.
روش تولید ظاهراٌ به این صورت بود که ابتدا خاکستر گیاهان را که حاوی کربنات پتاسیم است در
آب پخش می کردند، سپس چربی به آن می افزودند و آن را می جوشانند تا آب آن تبخیر شود. بعد از آن………..

طرح توجیهی تولید مایعات شوینده

۵۲صفحه

۳۰۰۰تومان