طرح توجیهی تولید قطعات کشتی و شناورهای دریائی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید قطعات کشتی و شناورهای دریائی

کشتی ها و شناورهای دریائی بعنوان خودرو دریائی محسوب می گردند . این وسائط روی
آب حرکت کرده و عهده دار حمل و نقل بار یا مسافر بوده و یا برای انجام امور دیگر مانند صید
آبزیان ، لایروبی ها ، انجام عملیات نفتی و … مورد استفاده قرار می گیرند .
در فرهنگ لغت حمل و نقل دریائی ، وسایط نقلیه مختلفی وجود دارد که در اینجا بهتر دیده
شده است قبل از ورود به مبحث معرفی محصول مورد مطالعه ، توضیحات مختصری در مورد
آن ارائه گردد تا بدینوسیله جایگاه قطعات مورد مطالعه در آن مشخصشود .

در صنعت حمل و نقل دریائی ، خودروها به گروه های زیر دسته بندی می شوند .
مسافر بری
باری کانتینر بر
باری فله بر
تانکر
نفتکش
جنگی
کشتی های لایروب
کشتی ها
جرثقیل

شناور ها ·
تقسیم بندی این وسایط به صورت زیر است
صیادی
تفریحی
مسافر بری کوچک
پلیسی و گشت
شناور ها
جنگی ( بصورت خاص)
شناور های خاص ·
موارد استفاده این شناورها در موارد خاصاست
یدک کش ها
جلو ران ها
شناور ها ی خاص بارج ها
فانوس دریائی
قایق ها ·
قایق ها وسایط نقلیه دریائی بدون موتور هستند که در جدول زیر انواع آنها آمده است .
قایق های پاروئی
قایق های بادی
قایق ها کلک ها

در طرح حاضر هدف قطعه سازی برای انواع کشتی و شناورهای دریائی می باشد ، لذا بهتر
دیده شده است که تقسیم بندی این قطعات از نظر قابلیت های ساخت صورت گیرد تا بواسطه آن
قطعات مورد مطالعه بطور شفاف بتواند معرفی شود .
قطعات فوق سنگین ·
این قطعات در کشتی های بزرگ دارای کاربرد هستند و ساخت آنها مستلزم سرمایه گذاری
بالا به همراه کسب دانش فنی لازم می باشد .شرکت آذرآب و مجتمع کشتی سازی فراساحلی
ایران ( ایرالکو ) در این زمینه فعالیت دارند .
قطعات سنگین ·
این قطعات نیز حالت تخصصی و خاصداشته و در انواع کشتی ها دارای کاربرد است .
قطعات نیمه سنگین و سبک ·
این قطعات حالت عمومی دارند و در انواع کشتی ها و شناورهای دریائی دارای کاربرد می
باشند. حجم سرمایه گذاری و دانش فنی مورد نیاز تولید این قطعات در سطح متوسط قرار دارد.
قطعات جانبی و ملحقات شناورهایصیادی و غیره ·
شناورهای صیادی نیازمند تجهیزاتی مانند وینچ ها ، قطعات صید و صیادی ، سردخانه و
موارد دیگر می باشند که این قطعات اکثرا توسط سازنده شناور روی آن نصب نشده بلکه صیاد
پس از خرید شناور اقدام به نصب این تجهیزات روی شناور می نماید . لذا قطعات و ملحقات فوق
را نیز می توان از دیگر قطعات جانبی شناورها محسوب کرد …………

نام محصول قطعات کشتی و شناورهای دریائی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۰۰ تن در سال
موارد کاربرد ساخت یا تعمیرات انواع شناور های صیادی و تفریحی و کشتی ها
مواد اولیه مصرفی عمده
انواع پروفیل و ورق فولادی ·
رزین پلی استر و کلیه متعلقات آن ( مواد شیمیائی ) ·
قطعات استاندارد و آمادی مکانیکی ·
رنگ و متعلقات ·
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد
اشتغال زایی (نفر) ۲۵
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۲۵۰۰

۵۳صفحه

۳۰۰۰تومان