طرح توجیهی تولید فنر تخت اتومبیل

به نام خدا

طرح توجیهی تولید فنر تخت اتومبیل

فنر قسمتی از سیستم تعلیق می باشد که وزن خودرو را ساپورت کرده ، ارتفاع خودرو را در حد استانداردش ثابت
نگه داشته و ضربات جاده را نیز دفع می نماید .
فنرها که اغلب میله ها یا حلقه های فولادی انعطاف پذیری هستند ، به شاسی و اتاق خودرو اجازه می دهند تا
بدون اخلال در حرکت خودرو ، دست اندازها را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد .

در صورتی که خودرویی تنها مجهز به فنر باشد ، زمانی که باری اضافه بر روی فنرها اعمال شود یا وسیله نقلیه
با یک دست انداز روبرو شود ، فنر با جمع شدن آنرا جذب می نماید ، اما زمانی که یک فنر جمع می شود ،
مقداری انرژی در خود ذخیره می کند که برای تخلیه این انرژی ، فنر باز شده و انرژی وارده را به شکلی غیر
قابل کنترل رها می سازد و از آنجائیکه فیزیک یک فنر با نوسان و ارتعاش آمیخته است پس از باز شدن دوباره
جمع شده و سپس دوباره باز می شود ، و این حرکت تا زمان تخلیه کامل انرژی ادامه می یابد ، البته هر بار با
فرکانسی کمتر از بار قبل . این سیکل باعث جدا شدن چرخ از سطح جاده ، خارج کردن کنترل خودرو از دست
راننده و از بین بردن نرمی و راحتی سواری و ایجاد حالتی مشابه قایق سواری ، می گردد……….

نام محصول فنر تخت اتومبیل
ویژگی محصول یا طرح استفاده در انواع خودروهای سواری و کشاورزی
ظرفیت پیشنهادی طرح (تن) ۱۱۰۰
موارد کاربرد سیستم تعلیق خودروها
۷si65 ، ۳cr55 ، ۴crv مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی مواد فلزی ، ۵۰
اشتغالزایی (نفر) ۱۹
۳.۰۰۰ (۲m) زمین مورد نیاز

۹۶صفحه

۳۰۰۰تومان