طرح توجیهی تولید رنگهای سرامیکی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید رنگهای سرامیکی

نام محصول رنگدانههای سرامیکی
ظرفیت پیشنهادی طرح ۵۰۰ تن در سال
موارد کاربرد صنایع سرامیک، پلاستیک، نساجی
مواد اولیه مصرفی عمده سنگ معدن تیتانیم، سنگ معدن
روی ، کنسانتره روی، ضایعات فلزی،
اکسید کادمیم، کربنات کادمیم
۲۰۰۰ تن در سال ( کمبود محصول (سال ۱۳۹۰
اشتغال زایی (نفر) ۳۹
۱۰۰۰۰ (m زمین مورد نیاز

در صنعت سرامیک سازی اصولا از رنگدانه برای جلا و تزئین استفاده می شود . در این صنعت رنگدانه های
مختلف که بر پایه اکسیدهای فلزی استوار می باشند با اکسید سرامیکی (سیلیس ) ترکیب شده و اصطلاحا
لعاب سرامیک را تشکیل می دهد . لعاب تولید شده را روی سرامیک پوشش می دهند و در کوره های
مخصوص سرامیک پخت می شود. از آنجا که بخش لعاب سازی را اغلب شرکتهای سرامیک سازی انجام
میدهند، در این گزارش پایه رنگی این لعاب که رنگدانه می باشد مورد بررسی قرار گرفته است . اصولا تولید
لعاب، فرایند اختلاط ساده بوده و دارای تکنو لوژی پیچیده ای نمی باشد و در حال حاضر نیز تولید لعاب در
واحدهای مجزا مرسوم نیست.
تولید یک رنگدانه تنها به یک صنعت خاص ارتباط ندارد و در طیف وسیعی از صنایع استفاده میشود. در این
گزارش سعی شده است رنگدانه هایی که بیشتر مورد توجه صنعت سرامیک س ازی می باش ند مو رد بررسی
قرار گیرند . البته این رنگدانه ها در سایر صنایع نیز کاربرد داشته که برای هر محصول کاربردهای دیگر آن
نیز اشاره شده است……

۵۷صفحه

۳۰۰۰تومان