طرح توجیهی تولید خوراک دام از باگاس

به نام خدا

طرح توجیهی تولید خوراک دام از باگاس

باید توجه داشت که برخی از مواد غذایی برای دسته ای از دامها می تواند غذایی کامل
باشد، درصورتی که برای گروهی دیگر این طورنیست. مثلاً شیر برای گوساله شیرخوار
غذای کاملی است ولی ازیک سن معین به بعد این غذا به تنهایی نمی تواند تمام
احتیاجات حیوان را برآورده سازدویا میش ها دردوره بارداری به مواد غذایی بیشتری
احتیاج دارند. غذای نامناسب وناکافی اثرات نامطلوب روی میش ها و بره ها می گذارد،
زیرا احتیاجات غذایی جنین ازطریق غذای مادر تامین می گردد وکمبود مواد غذایی
مخصوصاً دراواخر دوره آبستنی موجب تولید بره های لاغر وضعیف می گردد وخوراک
مناسب باعث رشد سریع بره ها یا گوساله ها می شود. همچنین درپرواربندی، دامها
احتیاج به غذاهای متراکم و مقوی دارند تا اضافه وزن آنها مقرون به صرفه اقتصادی باشد.
برای حداکثر تولید شیر ، تغذیه دامها با علوفه وکنسانتره به همراه یکدیگر لازم بوده و
مکمل هم عمل می کنند.
به طور کلی برای تامین نیازهای غذایی دامها باید احتیاجات آنها را درمراحل مختلف
زندگی مثل مرحله خشک بودن، مراحل مختلف آبستنی، مرحله شیرواری، مرحله
شیرخوارگیبره ها وگوساله ها تامین نمود.

به نظر می رسد که درکشورما تولید یک لیتر شیر از علوفه، گران تر از تولید یک لیتر شیر
با کنسانتره باشد، زیرا انرژی علوفه کمتر ازغلات است و ازطرفی کیفیت علوفه درکشور
پایین است. البته باید توجه داشت که تولید شیر به عوامل مختلفی بستگی داردکه
مدیریت تغذیه قسمتی ازاین عوامل است.
امروزه درعمل ثابت شده است پرواربندی دام با استفاده ازمواد کنسانتره، سود بیشتری را
نسبت به چرا بردن دام نصیب دامداران می کند.
دامدران عزیز می دانند که علوفه های خشبی مخصوصاً آن دسته که دارای فیبر بیشتری
هستند ، به دلیل قابلیت هضم کمتر، مدت زمان بیشتری درشکمبه مانده و برروی مقدار
تولید شیر یا گوشت اثر منفی می گذارند ومقدار تولید را کاهش می دهند. هر چند که
برای تولید شیر با کیفیت مناسب وحفظ سلامتی دام بایستی ازعلوفه های خشبی نیز
درجیره روزانه دام استفاده کرد، اما کنسانتره، درمقایسه با علوفه خشبی ازقابلیت هضم
بسیار بالایی برخوردار است ودرجایی که کمیت و کیفیت علوفه های خشبی درحد پایین
است برای تولید بیشتر وداشتن دام سالمتر، مصرف کنسانتره دامی امری ضروری می باشد.
-۱ بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -۷
دام برای تولید مناسب به مجموعه ای از مواد غذایی نیاز دارد و بدیهی است که تمامی
مواد غذایی مورد نیاز دریک نوع علوفه بطور کامل یافت نمی شود لذا برای برطرف کردن
این کمبود ها تعدادی از مواد غذایی با یک ترکیب معین و مقدار مشخص پس از آسیاب

کردن با هم مخلوط و خوراک فشرده شده جدیدی که اصطلاحاً کنسانتره نامیده می شود
تولید می گردد تا حداقل نیاز و احتیاجات نگهداری و تولید را در دام تامین نماید. به
عبارت دیگر کنسانتره یا غذای متعادل ترکیبی از تعدادی مواد غذایی است که قادر است
همه عناصر و مواد ضروری بدن دام را به اندازه کافی تامین کند.
در دنیا بیش از ۱۵۰۰۰ نوع مواد علوفه ای موجود است که بخش هایی ازآن در تشکیل
کنسانتره نقش داشته.
-۱ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز -۸
در دنیا جیره متعادل یا کنسانتره با آگاهی از میزان احتیاجات دام و ترکیب مواد مغذی
تشکیل دهنده آن تهیه می گردد. لذا جیره متعادل به مقدار کافی انرژی و پروتئین مورد
نیاز دام را تامین می کند و همچنین خوش خوراک و دارای قابلیت هضم بسیار بالا می
باشد. این محصول دارای کلیه عناصر معدنی و ویتامین های مورد احتیاج دام به میزان
مورد نیاز می باشد و عاری از عناصر مضر و مواد سمی برای بدن دام می باشد. قیمت تمام
شده خوراک دام آماده از نظر اقتصادی قابل برگشت بوده، به عبارت دیگر قیمت این
محصول از قیمت موادی که دام تولید می کند، کمتر بوده و سود کافی را برای دامدار
بوجود می آورد.
جیره متعادل یا کنسانتره، مطابق اصول بهداشتی تهیه شده و به سلامت دام خللی وارد
نکرده و بویژه طعم و بوی شیر وگوشت را نامطلوب نمی سازد. برای رسیدن به ظرفیت
تولیدی دامها، بخصوص دامهای اصیل و پرمحصول ، استفاده از علوفه ای که بتواند
جوابگوی نیاز های دام باشد، بشدت موثر می باشد، بطوری که حتی دامدارانی که شناخت
کافی ازمسائل تغذیه دام ندارند، کاملاً این نیاز را درک نموده و اکثراً با کنجکاوی فراوان

درصدد کشف علل موفقیت دامدارانی هستند که درزمینه تولیدات دامی موفق بوده و
توانسته اند با تغذیه صحیح دام به حداکثر بهره وری دست یابند.

خلاصه طرح
نام محصول خوراک دام از باگاس
موارد کاربرد خوراک جهت تغذیه دام
ظرفیت پیشنهادی: ۲۰۰۰۰ تن
عمده مواد اولیه: باگاس، ملاس، جو، کنجاله، سبوس،
اوره، نمک و …
سرمایه گذاری ثابت: ۲۱۵۴۳.۴ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۱۳۹۷۵.۳ میلیون ریال
زمین مورد نیاز: ۵۰۰۰ متر مربع

طرح توجیهی تولید خوراک دام از باگاس

۷۲صفحه

۳۰۰۰تومان