طرح توجیهی تولید انواع کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ

به نام خدا

طرح توجیهی تولید انواع کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ

خلاصه مشخصات طرح:
نام محصول طرح تولید انواع کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ
ویژگی محصول یا طرح وارداتی بودن با توجه به مواد اولیه در دسترس
محصول (کاغذ ضایعاتی)
ظرفیت پیشنهادی طرح (تن) ۱۷۰۰۰
موارد کاربرد استفاده در لایه رویی
کارتن های بسته بندی
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) کاغذ ضایعاتی
– کمبود / مازاد محصول تا سال ۲۶۳۰ ۱۳۹۳
اشتغالزایی (نفر) ۲۵
۴,۰۰۰ (۲m) زمین مورد نیاز

نام محصول کاغذ تست لاینر و وایت تاپ بوده و اغلب جهت اس تفاده در لایه رویی کارتن های بسته بندی به
مصرف می رسد.
چگونگی طبقه بندی این محصول علاوه بر نوع کاربری ان در لایه میانی موجدار(فلوتینک) ، سطوح طرفین
موجدار ( لایتر ) و سطوح بیرونی تا پ لاینر یا تست لاینر ، بر اساس نسبت وزنی ان در واحد سطح تعین
گردیده و انواع مختلف ان عبارتند از
۲۵۰gr/m2 .150gr/m2 . 120gr/m

همچنین تقسیم بندی دیگری بر پایه سفید شده نشده دو لایه و تک لایه بودن و یا نبودن پوشش و پوشش
دهی شده نیز مطرح میباشد . محصول مورد نظر در این طرح عبارتست از کاغذ تست لاینر و وایت تاپ .
ماشین کاغذ و فرایند تولید
تاریخچه کاغذسازی
صنعت ظریف کاغذ سازی در حدود ۱۰۰ سال بعد از میلاد در چین آغاز شد بشر کشف کرد با صاف کردن
سوسپانسیون از خمیر و از خیساندن پوست داخلی خیزان را بدست آمده بود خمیر را بدست آمده را بر روی
میز منفذدار پهن می کردند بصورت نمدی از الیاف تشکیل می شد این الیاف بعد از فشردن و خشک کردن روی
آن رسامی یا می نوشتند…..

۱۱۴صفحه

۳۰۰۰تومان