طرح توجیهی تولید انواع هود با فناوری نانو

به نام خدا

طرح توجیهی تولید انواع هود با فناوری نانو

نام محصول هود
ویژگی محصول یا طرح استفاده از فناوری نانو در ساخت محصول
ظرفیت پیشنهادی طرح (عدد) ۶۰,۰۰۰
موارد کاربرد کاربرد جهت مکش دود و غبار آشپزخانه
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) گالوانیزه، استیل، موتور فن، نانو فیلتر
mc مدارها
– کمبود / مازاد محصول تا سال ۷۸۹۲۳ ۱۳۹۳
اشتغالزایی (نفر) ۲۵
۴,۰۰۰ (۲m) زمین مورد نیاز

فهرست مطالب
فصل اول : خلاصه گزارش
فصل دوم : معرفی طرح و سابقه
فصل سوم : مطالعه بازار
فصل چهارم : مواد اولیه و تاسیسات
فصل پنجم : مکان یابی و بررسی جنبه های زیست محیطی
فصل ششم : منابع نیروی انسانی
فصل هفتم : فنی و مهندسی
فصل هشتم : برنامه اجرائی و بودجه بندی
فصل نهم : برآورد ها و تجزیه و تحلیل مالی

طرح توجیهی تولید انواع هود با فناوری نانو

۱۰۲صفحه

۳۰۰۰تومان