طرح توجیهی تولید انواع الکترود و سیم لحیم

به نام خدا

طرح توجیهی تولید انواع الکترود و سیم لحیم

چنانچه الکترود از نوع غیر مصرفی باشد الکترود از کربن – گرافیت یا تنگستن اختیار می گردد. الکترودهای
کربنی یا گرافیتی مورد استعمالشان فقط در جوشکاری با جریان مستقیم می باشد در حالیکه الکترودهای غیر
مصرفی از فلز تنگستن یا ولفرام را می توان برای هر دو نوع جریان بکار برد .
جنس الکترودها بر حسب موارد کاربردشان از مواد گوناگونی ساخته شد و معمولاً شامل تقسیم بندی زیر می
باشد :
۱. فولاد نرم
۲. فولاد پر کربن
۳. فولاد آلیاژی مخصوص
۴. الکترود چدن
۵. فلزات غیر آهنی
در مورد فلزات غیرآهنی از الکترودها و آلیاژهای مانند مس – آلومینیوم – آب نقره برنج و برنز می توان نام برد .
ترکیب شیمیایی روپوش الکترودها:………

نام محصول الکترود و سیم لحیم
ویژگی محصول یا طرح وارداتی بودن قسمت اعظم محصول با توجه به
سرمایه گذاری ثابت طرح
ظرفیت پیشنهادی طرح (عدد) ۳,۰۰۰
موارد کاربرد استفاده گسترده در صنعت و ساخت و ساز
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) پودر مخصوص الکترود ، مفتول
– کمبود / مازاد محصول تا سال ۲۹۷.۱۹۸ ۱۳۹۳
اشتغالزایی (نفر) ۳۷
۴,۰۰۰ (۲m) زمین مورد نیاز

۱۰۱صفحه

۳۰۰۰تومان