طرح توجیهی تولید البسه معطر با استفاده از نانوفناوری

به نام خدا

طرح توجیهی تولید البسه معطر با استفاده از نانوفناوری

فهرست مطالب
عناوین صفحه
۱ معرفی محصول
۱ ۱ نام و کد آیسیک محصول
۲ ۱ شماره تعرفه گمرکی
۳ ۱ شرایط واردات
۴ ۱ بررسی و ارائه استاندارد
۵ ۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
۶ ۱ توضیح موارد مصرف و کاربرد
۷ ۱ بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
۸ ۱ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
۹ ۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
۱۰  ۱ شرایط صادرات
۲ وضعیت عرضه و تقاضا
۱ ۲ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل
واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولوژی واحدهای موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی،
علل عدم بهره برداری کامل از ظرفیت ها، نام کشورها و شرکت های سازنده
ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول
۲ ۲ بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجرا (از نظر
تعداد، ظرفیت، محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژی آنها و
سرمایه گذاری های انجام شده اعم از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز)

بررسی روند واردات محصول
۴ ۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
۵ ۲ بررسی روند صادرات محصول
۶ ۲ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و
مقایسه آن با دیگر کشورها
۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرآیند تولید محصول
۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم
سرمایه گذاری ثابت به تفکیک ریالی و ارزی (با استفاده از اطلاعات واحدهای
و اینترنت و بانک های اطلاعاتی جهانی، UNIDO ، موجود، در دست اجراء
شرکت های فروشنده تکنولوژی و تجهیزات و … )
۶ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تأمین آن از خارج یا داخل
کشور قیمت ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام
عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
۸ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
۹ بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و
ارتباطی (راه  راه آهن  فرودگاه  بندر …) و چگونگی امکان تأمین آنها در
منطقه مناسب برای اجرای طرح
۱۰  وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
۱۱  تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای
جدید
۱۲  منابع و ماخذ
اشتغالزایی (نفر)۲۴

طرح توجیهی تولید البسه معطر با استفاده از نانوفناوری

۵۲صفحه

۳۰۰۰تومان