طرح توجیهی تولید اجزای سیستم فرمان خودرو

به نام خدا

طرح توجیهی تولید اجزای سیستم فرمان خودرو

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو میباشد. فرمان
مجموعه ای از یک خودرو است که نقشتغییر جهت چرخ ها را بر عهده دارد که این امر خود
سبب تغییر مسیر حرکت خودرو می گردد . فرمان ها در خودرو دارای انواع مختلف می باشند
که ذیلا به آنها اشاره شده است
فرمان با جعبه فرمان ساچمه ای ·
فرمان با جعبه فرمان حلزونی تاج خروسی ·
فرمان با جعبه فرمان حلزونی غلطکی ·
فرمان با جعبه فرمان انگشتی (بادامکی ) ·
فرمان با جعبه فرمان کشویی ·
مجموعه فرمان از قطعات متعددی تشکیل یافته است که این قطعات ذیلا فهرست شده
است .
فلکه فرمان ، جعبه فرمان ، هزار خار فرمان ، اهرم هزار خار ، سگدست ، بلبرینگ،
کاسه نمد ، تاج خروسی ، پیچ تنظیم خلاصی ، میل فرمان ، شغالدست ، سیبکها نمدی
فرمان میل تعادل که حرکت از فلکه فرمان به جعبه فرمان منتقل و در آنجا حرکت
دورانی به کمک هزار خار فرمان به حرکت رفت وبرگشتی تبدیل می شود . هزار خار
فرمان به کمک اهرم هزار خار به میله های رابط فرمان متصل است و حرکت را به…….

نام محصول قطعات و اجزاء فرمان خودرو
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۲۰۰ هزار در سال
موارد کاربرد انواع خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده انواع فولاد
مازاد محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۱۵۳۸۱۱۶ دست در سال
اشتغال زایی (نفر) ۲۵
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۲۳۰۰

۶۱صفحه

۳۰۰۰تومان