طرح توجیهی تولید آلیاژهای آلومینیوم

به نام خدا

طرح توجیهی تولید آلیاژهای آلومینیوم

آلومینیوم مانند مس، طلا و نقره دارای ساختار کریستالی مکعبی با سطح مرکز دار
ساختار اتمها در گوشه های مکعب و مراکز سطوح کریستالی فلز قرار دارند و در نتیجه می توانند بیشترین لغزش
و حرکت را داشته باشند که موجب افزایشفرم پذیری و شکل پذیری فلز شود.
این فلز مانند اکثر فلزات دیگر بصورت اکسید در پوسته زمین وجود دارد. این فلز بعد از اکسیژن و سیلیسیم،
سومین عنصر از نظر فراوانی بر روی کره زمین است.
مقاومت به خوردگی آن بالا و در اسیدها کم محلول، لیکن در بازها به خوبی حل می شود. نقطه ذوب آلومینیوم
خالص ۶۶۰ درجه سانتیگراد و نقطه جوش آن ۲۴۵۰ درجه سانتیگراد می باشد. چگالی سنگین ترین آلیاژ
آلومینیوم ۲.۹۵ گرم بر سانتی متر مکعب است. این فلز میل ترکیبی فوق العاده ای با اکسیژن دارد و اکسید
آلومینیوم تشکیل شده در سطح فلز به علت پایداری بسیار بالا به عنوان پوششمحافظ بسیار خوبی برای این فلز
عمل کند. آلومینیوم امروزه پس از فولاد پر مصرف ترین فلز دنیا محسوب می شود و با آلیاژهایش نقشبسیار
موثر در صنعت معاصر دارند، چنانکه یکی از شاخصهای صنعتی هر کشور میزان تولید و مصرف سرانه این فلز
محسوب می گردد.
خواص مختلف و پرکاربرد این فلز سبب شده است که برای نیازهای مختلف بتوان از آلومینیوم استفاده کرد. تنوع
بسیار بالای آلیاژهای آلومینیوم (بیش از ۴۵۰ نوع) دلیل کاربرد و تنوع مصرف آلومینیوم می باشد. اگر چه این…..

نام محصول آلیاژ آلومینیوم
ظرفیت پیشنهادی طرح ۵۵۰۰ تن
موارد کاربرد تولید قطعات خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده آلومینیوم، سیلیسیم، منیزیم، مس، روی
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) ۵۶۰۰
اشتغال زایی (نفر) ۲۰
زمین مورد نیاز (متر مربع) ۵۸۱۰

۶۴صفحه

۳۰۰۰تومان