طرح توجیهی تولید آب میوه ( غیرمرکبات )

به نام خدا

طرح توجیهی تولید آب میوه ( غیرمرکبات )

عناوین طرح:

چکیده
١- معرفی محصول
١- مشخصات کلی محصول
٢- شماره تعرفه گمرکی
٣- شرایط واردات
۴- استانداردهای ملی وجهانی
۵- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
۶- موارد مصرف و کاربرد
٧- کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
٨- اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
٩- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
٢- وضعیت عرضه و تقاضا
٢- بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه
و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
٣- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
۴- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
۵- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
۶- بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
١و ٢- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی
های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
١- تکنیک تولید کنسانتره شفاف از میوه
٢- تهیه آب میوه از کنسانتره
٣- ماشین آلات
٣- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
١- محوطه سازی
٢- ساختمان
٣- ماشین آلات
۴- تاسیسات
۵- وسائط نقلیه
۶- تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
٧- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
٨- هزینه های قبل از بهره برداری
٩- سرمایه در گردش
١٠ – برآورد حقوق و دستمزد
١١ – برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
١٢ – هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
١٣ – هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
١۴ – هزینه های توزیع و فروش
١۵ – جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
١۶ – نتیجه گیری
۴- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
۵- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
۶- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
٧- بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
٨- وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
٩- تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
١٠ – در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها
چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات اسانس )

خلاصه طرح
نام محصول آب میوه
ظرفیت پیشنهادی طرح ۴۰۰۰ تن در سال
موارد کاربرد نوشیدنی روزانه
مواد اولیه مصرفی عمده میوه سیب
اشتغال زایی ( نفر) ۳۳
۵۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز

طرح توجیهی تولید آب میوه ( غیرمرکبات )

۹۴صفحه

۳۰۰۰تومان