طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه باظرفیت۱۲۰۰تن درسال

به نام خدا

طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه باظرفیت۱۲۰۰تن درسال

عناوین طرح:
معرفی محصول
نام و کد محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
بررسی و ارائه استاندارد ملی
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت داخلی و جهانی
توضیح موارد مصرف و کاربرد
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر محصول
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
شرایط صادرات
وضعیت عرضه و تقاضا.
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
بررسی روند واردات محصول
بررسی روند مصرف
بررسی روند صادرات محصول
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی
میزان مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال
بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

از مشکلات بسیار عمده ای که صنعت نساجی با آن درگیراست
عدم وجود یک محصول رنگبر داخلی جهت بیرنگ کردن پارچه یا نخ میباشد تا پس
از رنگبری کامل بتوان رنگ دلخواه و یکنواخت و با کیفیت مطلوب را بر روی آن
ایجاد نمود . آب اکسیژنه بعنوان رنگبر بسیار خوب و با خاصیت اکسید کنندگی
قوی و بدون تاثیر جانبی نامطلوب مانند پوسیدگی در نخ و پارچه تاکنون رقیبی
نداشته و تاکنون نیز از خارج وارد شده است . لذا در حین تحقیق عدیده ای که در
این مورد شده به این نتیجه رسیدیم که بهترین کمک به صنایع نساجی کشور تولید
آب اکسیژنه می باشد .
خلاصه طرح :
موضوع طرح : تولید آب اکسیژنه
نوع تولیدات وظرفیت : آب اکسیژنه ۴۰۰ تن در سال
تعداد شاغلین :۲۲

طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه باظرفیت۱۲۰۰تن درسال

۲۷صفحه
۳۰۰۰تومان