طرح توجیهی تولیدگرافیت

به نام خدا

گرافیت در اصل همان کربن است که در سیستم هگزاگونال بی پیرامیدال متبلور می
شود و رخ های کامل در یک جهت نشان می دهد و بندرت در سیستم های
ارتورومبیکی پیرمیدال متبلور می گردد. گرافیت نوعی ذغال است که بصورت بلوری
(فلس مانند یا پولک مانند کاملاً سیاه) بی شکل (گونه خالص) در طبیعت یافت می
شود این کانی دارای رنگ سیاه و لمس چرب و با جلای فلزی می باشد.

از نظر شیمیایی نوع خالص آن در محیطهای بدون اکسیژن در مقابل حرارت مقاوم
است و در حرارتهای معمولی نمی سوزد.
گرافیت قدرت هدایت حرارتی و الکتریکی دارد که آنهم مربوط به آزاد بودن الکترونها
در اتصال اتمهای آن است……..

نام محصول گرافیت
موارد کاربرد صنایع فولاد و ریخته گری، تهیه صافیهای
ذغالی،تهیه گریس، آندها، آجرهای نسوز، واشرهای
دهانه موتور جت و همچنین جهت تهیه باطریهای
خشک، الکترود و اجزاء دینامو، رآکتورهای اتمی
ظرفیت پیشنهادی: ۶۶۰۰ تن
عمده مواد اولیه: گرافیت
زمین مورد نیاز: ۴۰۰۰ متر مربع

۴۱صفحه

۳۰۰۰تومان