طرح توجیهی تولیدکنسانتره آب هویج

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدکنسانتره آب هویج

مقدمه
فرآوریهای هویج
خواص هویج
آب هویج
مشخصات کنسانتره آب هویج
موارد کاربرد محصول
قیمت جهانی محصول
روند تکنولوژی تولید
دکانتورهای مورد استفاده برای تولید آب هویج
برای استخراج آب هویج  Depol692l استفاده از آنزیم اصلاح شده تازه
دوز مورد نیاز آنزیم
مسایل عمومی در استخراج آب هویج
تکنولوژی تولید آب هویج از یک شرکت ایتالیایی
بررسی بازار
خلاصه بررسی فنی و اقتصادی طرح بسته بندی آب هویج
نتیجه گیری
منابع

خواص هویج :
-۱ مقوی است
-۲ املاح معدنی دارد
-۳ ضد کم خونی است (تعداد گلبولهای قرمز و هموگلوبین را زیاد می کند).
-۴ عامل رشد است
-۵ دوست بزرگ روده هاست و کار روده ها را تنظیم می کند . ضد اسهال و در عین حال ملین است. ضد
عفونت روده ها و التیام دهنده زخم روده هاست .
-۶ ضد عفونت معده و التیام دهنده زخم معده است .
-۷ تصفیه کننده خون است .

-۸ صفرا را رقیق می کند .
-۹ سینه را نرم می کند .
-۱۰ ادرار را زیاد میکند .
-۱۱ اشتها آور است.
-۱۲ خنک است .
-۱۳ پوست را ترمیم می کند .
-۱۴ مصونیت های طبیعی دارد .
-۱۵ کرم کش است .
-۱۶ ضد نفخ است .
-۱۷ التیام دهنده زخم
آب هویج از پنجاه تا پانصد گرم در هر روز باید در موقع صبح ناشتا یا در موقع خواب مصرف بشود

طرح توجیهی تولیدکنسانتره آب هویج

۳۰۰۰تومان