طرح توجیهی تولیدچینی بهداشتی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدچینی بهداشتی

همه ما روزانه از محصولات چینی بهداشتی به دفعات در منزل ، محل کار ، مساجد ، مدارس ،
رستورانها ، هتلها و … استفاده می کنیم . اما ممکن است مشخصات یک چینی بهداشتی خوب را
ندانیم.جهت بررسی کیفی محصولات چینی بهداشتی می بایست آنها را از لحاظ ظاهری و
عملکردی مورد توجه قرار داد . محصولات چینی بهداشتی عمدتاً شامل انواع توالت های فرنگی ،
انواع روشویی وپایه ، توالتهای ایرانی ، زیردوشی ها و انواع متعلقات می باشند .
*مشخصات چینی بهداشتی مناسب :
-۱ میزان جذب آب قطعه چینی بهداشتی : جذب آب یک قطعه چینی بهداشتی طبق استاندارد
بین المللی می بایست کمتر از ۰,۵ درصد باشد . این قضیه مخصوصاً برای توالت های زمینی و فرنگی
اهمیت می یابد .چون در تماس مستقیم با فضولات بوده و در صورتیکه جذب آب آنها بالا باشد ،
باعث تجمع آلودگی ، بوی بد و ایجاد محیطی غیر بهداشتی می گردد . حتی ممکن است بدلیل جذب
آب و انبساط بدنه باعث ایجاد ترک و شکست قطعه به مرور زمان گردد . یکی از آسانترین روشهایی
که بطور نسبی می توان میزان جذب آب قطعات چینی بهداشتی را با هم مقایسه کرد چکاندن یک
قطره آب روی قسمت لعاب نخورده بدنه و مقایسه سرعت نفوذ آب در بدنه است . سرعت بالای نفوذ
آب درون بدنه نشان دهنده بالا بودن میزان جذب آب قطعه است و این قطعه انتخاب مناسبی برای
توالت های ایرانی و فرنگی نخواهد بود ……..

نام محصول چینی بهداشتی
ظرفیت پیشنهادی طرح ۸۰۰ تن
اشتغال زایی ۶۲
زمین مورد نیاز(مترمربع) ۱۰,۰۰۰

طرح توجیهی تولیدچینی بهداشتی

۶۱صفحه

۳۰۰۰تومان