طرح توجیهی تولیدپودر تخم مرغ

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدپودر تخم مرغ

عناوین طرح:
-۱-۱ نام و کد آیسیک محصول
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی)
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۶ توضیح موارد مصرف و کاربرد
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
-۱-۹ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ شرایط صادرات
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولیدات از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها و
تعداد آنها و سطح تکنول وژی واحدهای موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهره برداری
کامل از ظرفیت ها، نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجرا ( از نظر تعداد ، ظرفیت،
محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولو ژی آنها و سرمایه گذاری های انجام شده اعم از
ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز)
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ۸۷ ( چقدر از کجا)
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۲۶
-۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ۸۷ و امکان توسعه آن
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر
کشورها
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی تکنولوژی های مرسوم در فرآیند تولید محصول
-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیک
و اینترنت و UNIDO ، ریالی و ارزی ( با استفاده از اطلاعات واحدهای موچود، در دست اجراء
بانک های اطلاعاتی جهانی، شرکت های فروشنده تکنولوژی و تجهیزات و … )
-۵-۱ اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت طرح
۵-۱-۱ هزینه های زمین

۵-۱-۲ هزینه های محوطه سازی
۵-۱-۳ هزینه های ساختمان
۵-۱-۴ هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید
-۵-۱-۵ هزینه های تاسیسات
-۵-۱-۶ هزینه های وسائط نقلیه
۵-۱-۷ هزینه لوازم اداری و خدماتی
-۵-۱-۸ هزینه های قبل از بهره برداری
-۵-۱-۹ جمع هزینه های ثابت سرمایه گذاری
-۵-۲ سرمایه در گردش مورد نیاز طرح
-۵-۳ کل سرمایه مورد نیاز طرح
-۵-۴ تأمین منابع مالی طرح
-۵-۵ هزینه های سالیانه
-۵-۵-۱ هزینه مواد اولیه
-۵-۵-۲ هزینه نیروی انسانی
-۵-۵-۳ هزینه های سوخت و انرژی مصرفی
-۵-۵-۴ تعمیر و نگهداری
-۵-۵-۵ استهلاک
-۵-۵-۶ هزینه های سالیانه تولید
-۵-۶ شاخص های اقتصادی
-۶ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت
ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و
آینده
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۸ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
-۹ بررسی و تعیین میزان تامین آب ، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی (راه- راه
آهن – فرودگاه- بندر …) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۱۰ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

نام محصول پودر تخم مرغ
موارد کاربرد صنایع غذایی نظیر سس،ماکارونی،
کیک و شیرینی پزی و فرآورده
های گوشتی
ظرفیت پیشنهادی: ۵۰۰ تن
عمده مواد اولیه: تخم مرغ

طرح توجیهی تولیدپودر تخم مرغ

۵۴صفحه

۳۰۰۰تومان