طرح توجیهی تولیدپودرگوجه فرنگی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدپودرگوجه فرنگی

معرفی محصول

نام و کد آیسیک محصول

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات پودر گوجه فرنگی

بررسی استانداردهای داخلی و بین المللی تولید پودر گوجه فرنگی

قیمت پودر گوجه فرنگی در داخل و خارج از کشور

موارد مصرف و کاربرد پودر گوجه فرنگی

کالاهای جایگزین

اهمیت استراتژیک پودر گوجه فرنگی در دنیای امروز

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده پودر گوجه فرنگی

شرکت های داخلی تولید کننده پودر گوجه فرنگی

مصرف کنندگان پودر گوجه فرنگی در ایران

شرایط صادرات پودر گوجه فرنگی

وضعیت عرضه و تقاضا

کارخانه های فعال تولید پودر گوجه فرنگی در کشور

آمار تولید پودر گوجه فرنگی

شرکت های وارد کننده ماشین آلات تولید پودر گوجه فرنگی

بررسی طرح های جدید و در حال توسعه

بررسی روند واردات پودر گوجه فرنگی

بررسی روند صادرات پودر گوجه فرنگی

فرایند تولید پودر گوجه فرنگی

دریافت گوجه فرنگی از مزارع

دیاگرام فرایند تولید پودر گوجه فرنگی

نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم

براورد حداقل حجم و ظرفیت اقتصادی

هزینه های مربوط به ساختمان سازی و زمین

هزینه های ماشین آلات و خط تولید پودر گوجه فرنگی

هزینه های تاسیسات و لوازم اداری

هزینه های خرید انشعاب

هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری ماشین آلات

سرمایه در گردش مورد نیاز

نحوه تامین سرمایه

شاخص های اقتصادی طرح

قیمت تما م شده محصول

سود ناخالص

درصد برگشت سود

مدت بازگشت سرمایه

مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین آن

پیشنهاد منطقه مناسب تولید پودر گوجه فرنگی

بازار فروش پودر گوجه فرنگی

بازار تامین مواد اولیه

حمایت های خاص دولت

وضعیت تامین نیروی انسانی

حمایت اقتصادی و بازرگانی از طرح

حمایت های مالی بانک ها

طرح توجیهی تولید پودر گوجه فرنگی

خلاصه طرح :

ظرفیت : ۳۳۳ تن

مواردمصرف: تهیه انواع سس, غذاهای آماده,سوپ و غیره

زمین موردنیاز: ۲۸۰۰مترمربع

اشتغالزایی:۲۸نفر

طرح توجیهی تولیدپودرگوجه فرنگی

۴۳صفحه

۳۰۰۰تومان