طرح توجیهی تولیدقالبهای صنعتی بزرگ

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدقالبهای صنعتی بزرگ

اهمیت مدل و نمونه سازی در صنعت پیشرفته امروز بر کسی پوشیده نیست . افزایش سرعت تولید و
عرضه، تنوع و زیبائی محصول، قیمت ا رزان و قابل رقابت، از مهمترین مسائلی است که امروزه در
عرصه تولید نقش اساسی دارد . نمونه سازی سریع از مهمترین تکنولوژیهاایست که در پاسخ به
همین مسائل ابداع گردیده است و هدف آن ایجاد یک مدل فیزیکی در کوتاه ترین زمان و با
کمترین هزینه ممکن می باشد.

قالبهای صنعتی بزرگ در اغلب صنایع کاربرد دارد:
صنایع نظامی، صنعت خودروسازی، بتون، پلاستیک، غذایی، ماشین سازی و تولید اغلب قطعات
صنعتی این کالا کاربرد دارد.

قالبهای صنعتی برای تولید اکثر قطعات مورد نیاز بوده و اساسا هیچ رشته صنعتی نمی توان یافت
که به نوعی وابسته به صنعت قالب سازی نباشد.
شاید به حق بتوان گفت که رشته طراحی و قالب سازی از ارکان صنایع هر کشور می باشد.
علیرغم وجود کارگاههای صنعتی در کشور که در زمینه ساخت و تولید قالب های صنعتی فعالیت
دارند. هنوز بازار صنعت داخلی به گسترش و توسعه این بخش مهم صنعتی نیاز فراوان دارد. و
رشد و توسعه این بخش می تواند رشد و توسعه را در زمینه های کیفی و کمی برای کلیه صنایع
کشور به دنبال داشته باشد…….

نام محصول قالبهای صنعتی بزرگ
ظرفیت پیشنهادی طرح ۲۰۰ تن
مواد اولیه (میلون ریال) ۴۸۲۰
اشتغال زایی ۱۵ نفر
زمین مورد نیاز ۱۵۰۰ مترمربع

طرح توجیهی تولیدقالبهای صنعتی بزرگ

۵۱صفحه

۳۰۰۰تومان