طرح توجیهی تولیدصفحه کلید کامپیوتر

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدصفحه کلید کامپیوتر

صفحه کلید کا مپیوتر قطعه ای اساسی ، وابسته به کامپیوتر است و کاربرد آن همانند کاربرد
رایانه های شخصی می باشد. امروزه ، در کنار انواع و اقسام لوازم برقی و بعضاً الکترونیکی
منازل ، می توان از رایانه ها یاد کرد که در پاره ای از خانه ها برای بازی ، در بعضی دیگر برای
سرگرمی و تفریح و شنیدن موسیق ی ، ضبط و پخش فیلم های سینمایی ، در برخی به عنوان ابزاری
برای ارتباط (ارتباطات صوتی و تصویر ی ) و ارسال و دریافت پیامهای الکترونیکی و اینترنت و
در بسیاری از منازل برای فعالیت های علمی استفاده می شود. کاربردهای فراوان کامپیوتر و
اهمیت رایان ه ها در زندگی انسا ن ، روز به روز بیشتر شده به گونه ای که در آینده ای نه چندان دور
هیچ خانه ای حداقل بدون یک کامپیوتر وجود نحواهد داشت.
گسترش اقتصاد دیجیتال سبب رقابتی شدن فضای اقتصاد جهانی شده و موانع ورود به بازار را
برداشته است و امروزه هر ک س به راحتی از طریق شبکه اینترنت وارد اقتصاد جهانی می شو د . با
دیجیتالی شدن اقتصاد سرعت در تولید و تحولات خارج از حوزه تولید به شدت افزایش یافته و
سبب شده سازمان های اقتصادی نیاز به هماهنگی با رش د ، نوآوری و فناوری اطلاعات دا شته
باشند در نتیجه نیاز به کامپیوتر و اینترنت برای موسسات اقتصادی امروز جهان بسیار حیاتی
می باشد . به عبارت دیگر اهمیت کامپیوتر و اجزاء وابسته آن در تحولات اقتصادی جهان بسیار

زیاد و غیر قابل اندازه گیری است . کامپیوترها دنیای امروز را تسخیر کرده و به جرئ ت م ی توان
گفت هیچ علم و فعالیتی ب ی نیاز از آنها نیست و کاربرد آن همانند کاربرد دانش در زندگی بشر
می باشد.

۱. خلاصه مدیریتی
۲. هدف
۳. ضرورت و اهمیت
۴. معرفی محصول
۱-۴ . صفحه کلید کامپیوتر
۲-۴ . موارد مصرف و کاربرد صفحه کلید کامپیوتر
۳-۴ . اهمیت صنعت در جهان
۴-۴ . استاندارد های صفحه کلید
۵-۴ . کالاهای جایگزین صفحه کلید
۵. مطالعات مقدماتی بازار
۱-۵ . حجم بازار بین المللی و تولید کنندگان عمده
۲-۵ . بازار داخلی و رقبای آن
۳-۵ . واحدهای تولیدی داخلی و مارک های موجود در بازار
۴-۵ . صادرات و واردات محصول و شرایط آن
۵-۵ بهای محصول
۶-۵ . جمع بندی بازار
۶. مشخصات فنی
۱-۶ . اجزاء تشکیل دهنده محصول
۲-۶ . انواع صفحه کلید
۳-۶ . تکنولوژی صفحه کلید
۴-۶ . مواد اولیه ع مورد نیاز و محل تامین آن
۵-۶ . مکان پیشنهادی برای اجرای طرح
۶-۶ . نیروی انسانی مورد نیاز
۷-۶ . حمایت های اقتصادی و بازرگانی موجود
۷. تحلیل مالی و اقتصادی
۱-۷ . ظرفیت تولید طرح و سهم از بازار
۲-۷ . برآورد هزینه های ثابت
۳-۷ . درآمدها
۴-۷ . تحلیل و پیش بینی عملکرد مالی

طرح توجیهی تولیدصفحه کلید کامپیوتر

ظرفیت تولید:۵۰۰۰۰۰صفحه کلیدکامپیوتر(کیبورد)

اشتغالزایی:پانزده تابیست نفر

۳۳صفحه

۳۰۰۰تومان