طرح توجیهی تولیدسولفات روی

به نام خدا

 طرح توجیهی تولیدسولفات روی

عناوین طرح :

معرفی محصول
نام و کد آیسک محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی)
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
توضیح موارد مصرف و کاربرد
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
شرایط صادرات
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
وضعیت طرحهای جدید و طرح های توسعه در دست اجرا
بررسی روند واردات محصول
بررسی روند مصرف
بررسی روند صادرات محصول
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

طرح توجیهی تولیدسولفات روی

نام محصول : سولفات روی

موارد کاربرد : پزشکی ، کشاورزی ، رنگرزی

مواد اولیه مصرفی : کود و خمیر کاغذ

اشتغالزایی : ۲۲ نفر

ظرفیت پیشنهادی طرح : ۳۴۰۰ تن در سال

زمین موردنیاز:۵۳۰۰مترمربع

طرح توجیهی تولیدسولفات روی

۴۱صفحه

۳۰۰۰تومان