طرح توجیهی تولیدسولفات آهن هیدراته

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدسولفات آهن هیدراته

عناوین طرح:
معرفی محصول
نام و کد آیسک محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی)
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
توضیح موارد مصرف و کاربرد
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
شرایط صادرات
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
وضعیت طرحهای جدید و طرح های توسعه در دست اجرا
بررسی روند واردات محصول
بررسی روند مصرف
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرآیند تولید محصول
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

نام محصول : سولفات آهن هیدراته
موارد کاربرد : کشاورزی ، پزشکی ، رنگ سازی
مواد اولیه مصرفی : اسید سولفوریک ، سولفات آهن ۷۵ درصد
اشتغالزایی : ۲۵ نفر
ظرفیت پیشنهادی طرح : ۵۰۰۰ تن در سال

طرح توجیهی تولیدسولفات آهن هیدراته

۴۰صفحه

۳۰۰۰تومان