طرح توجیهی تولیدخوراک دام و طیور

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدخوراک دام و طیور

ظرفیت پیشنهادی طرح ۲۴۰۰۰ تن

اشتغال زایی ۳۰
زمین مورد نیاز ۱۰۰۰۰

فهرست :
عنوان
-۱ معرفی محصول
-۱ نام و کد محصول
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱ شرایط واردات
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد ملی
-۱-۵ بررسی و ارئه اطلاعات لازم در زمینه قیمت
-۱-۶ توضیح موارد مصرف و کاربرد
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین
-۱-۸ اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
-۱-۹ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده
-۱-۱۰ شرایط صادرات
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا
-۲ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
-۲ وضعیت طرح های جدید
-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم
-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی
-۴ نقاط قوت و ضعف تکنولوژی
بخش مالی طرح
-۵ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی
-۶ محل های پیشنهادی اجرای طرح

غذایی را جیره غذایی می نامند که باید برحسب احتیاجات نگهداری واحتیاجات تولید حیوان ونوع
مواد غذایی وبا توجه به جنبه های مالی آن تهیه و تنظیم گردد .
باید توجه داشت که برخی از مواد غذایی برای دسته ای از دامها می تواند غذایی کامل باشد،
درصورتی که برای گروهی دیگر این طورنیست. مثلاً شیر برای گوساله شیرخوار غذای کاملی است
ولی ازیک سن معین به بعد این غذا به تنهایی نمی تواند تمام احتیاجات حیوان را برآورده سازدویا
میش ها دردوره بارداری به مواد غذایی بیشتری احتیاج دارند . غذای نامناسب وناکافی اثرات
نامطلوب روی میش ها و بره ها می گذارد، زیرا احتیاجات غذایی جنین ازطریق غذای مادر تامین
می گردد وکمبود مواد غذایی مخصوصاً دراواخر دوره آبستنی موجب تولید بره های لاغر وضعیف
می گردد و خوراک مناسب باعث رشد سریع بره ها یا گوساله ها می شود .همچنین درپرواربندی،
دامها احتیاج به غذاهای متراکم و مقوی دارند تا اضافه وزن آنها مقرون به صرفه اقتصادی باشد .
برای حداکثر تولید شیر ، تغذیه دامها با علوفه وکنسانتره به همراه یکدیگر لازم بوده و
مکمل هم عمل می کنند .
به طور کلی برای تامین نیازهای غذایی دامها باید احتیاجات آنها را درمراحل مختلف زندگی مثل
مرحله خشک بودن، مراحل مختلف آبستنی، مرحله شیرواری، مرحله شیرخوارگیبره ها وگوساله ها
تامین نمود.
به نظر می رسد که درکشورما تولید یک لیتر شیر از علوفه، گران تر از تولید یک لیتر شیر با
کنسانتره باشد، زیرا انرژی علوفه کمتر ازغلات است و ازطرفی کیفیت علوفه درکشور پایین است .
البته باید توجه داشت که تولید شیر به عوامل مختلفی بستگی داردکه مدیریت تغذیه قسمتی ازاین
عوامل است .

طرح توجیهی تولیدخوراک دام و طیور

۵۷صفحه

۳۰۰۰تومان