طرح توجیهی تولیدخوراک دام از پساب کارخانجات الکل سازی

به نام خدا

نام محصول :خوراک دام از پساب کارخانجات الکل
ظرفیت پیشنهادی:سالیانه ۲۰۰۰۰ تن
موارد کاربرد: خوراک دام
مواد اولیه مصرفی عمده :پساب کارخانجات الکل
اشتغالزایی ۱۷نفر
زمین مورد نیاز ۲۰۰۰مترمربع

فهرست مطالب
۱ ) معرفی محصول
-۱ نام و کد محصول
-۱ شماره تعرفه گمرکی
-۱ شرایط واردات
-۱ بررسی و ارئه استاندارد ملی
-۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت داخلی و خارجی
-۱ توضیح موارد مصرف و کاربرد
-۱ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر محصول
-۱ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ شرایط صادرات
۲ ) وضعیت عرضه و تقاضا
-۲ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
-۲ بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجرا
-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم
-۲ بررسی روند مصرف از آغاز
-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم
-۲ بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور
۴ ) تعیین نقاظ قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
۵ ) بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی
۶ ) میزان مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین آن
۷ ) پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
۸ ) وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال
۹ ) بررسی و تعیین میزان تامین آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتی و ارتباطی
۱۰ ) وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی
۱۱ ) تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

۱۱۹صفحه

۳۰۰۰تومان