طرح توجیهی تولیدخودکار معمولی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدخودکار معمولی

خلاصه طرح
نام محصول طرح تولید خودکار
ظرفیت پیشنهادی طرح ٨۵ تن معادل ١٢.۵ میلیون عدد
موارد کاربرد بعنوان نوشت افزار
مواد اولیه مصرفی عمده پلی پروپیلن، مفتول استنلس استیل، ساچمه
کربور تنگستن، جوهر چرب مخصوص
١۵٠ میلیون عدد ( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زایی (نفر) ٢٨
۴٠٠٠ (m زمین مورد نیاز

معرفی محصول:

خودکار شامل دو بدنه بشرح ذیل می باشد:
الف- بدنه خودکار ساده
این بدنه بطور ساده و دارای کلاهی است که معمولا گیره ای بوده و برای نهادن در جیب تعبیه شده و
همچنین بدنه به انتهای ته قلم خودکار ختم می شود.
قلم خودکار ساده به علت راحتی و سهولت بیشتر مورد مصرف استفاده کنندگان در دنیا قرار گرفته
است.
ب- بدنه خودکار با دکمه فشاری
این سیستم بدنه در اصطلاح ع ام، به خودکار اتوماتیک معروف است که توسط دگمهای، سر خودکار را
برای نوشتن بیرون می آورد.
جنس لوله باید از فلز زنگ نزن، پلاستیک و یا ترکیبی از فلز با پلاستیک ساخته شود و ساخت لوله
قلم باید از نظر کیفیت قابل قبول باشد . این لوله نباید در هیچ شرایطی زنگ بزند و یا در طول مدت استفاده
عیبی پیدا کند.
قسمتهای چسبیده شده و پیچ شده باید طوری بهم متصل شوند که با لوله محکم شوند و از هم جدا
نشوند. لوله باید در برابر رطوبت و جوهر خودکار غیر قابل نفوذ باشد.
لوله نباید ترک بردارد، بشکند و تاب بردارد و یا جوهر میان آن طوری باشد که به دیواره لوله چسبیده،
سخت و سفت شود…….

۳۵صفحه

۳۰۰۰تومان