طرح توجیهی تولیدحوله به ظرفیت صدوبیست تن درسال

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدحوله به ظرفیت صدوبیست تن درسال

صنعت نساجی، پس از صنعت نفت مهم ترین و اشتغالزاترین صنعت کشور بوده و به واسطه وابستگی
اندک آن به منابع خارجی توانسته است طی دهه های اخیر رشد مناسبی داشته باشد. حوله بافی یکی
از شاخه های صنعت نساجی است که در آن بافت تار و پودی به انضمام نخ پرز انجام می پذیرد. امروزه
انواع مختلف حوله بافته و مورد استفاده واقع میگردد. از آنجمله میتوان به انواع حوله های دستی،
آشپزخانه، حمام و پیش بند و زیر پایی و … اشاره کرد.
در بافت حوله از نخهای پنبه ای که دارای خاصیت جاذب الرطوبه هستند استفاده میشود.
پرکاربردترین نخ در حوله بافی نخ پنبه ای نمره بیست است که بصورت یکلا در بافت پود و دولا در تار
و پرز مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین مطابق با نیاز بازار میتوان حوله ها را بصورت یک یا دو قطبی ( که به ترتیب در یک و دو
طرف حوله ، پرز وجود دارد ) تولید نمود . چنانچه در بافت حوله از نخ خام استفاده شود، پس از بافت
عملیات رنگرزی و پرداخت انجام میگیرد لکن اگر از ابتدا حوله با نخ های رنگی بافته شده باشد پس از
اتمام بافت و دوخت، آماده عرضه به بازار خواهد بود.
در صورت اجرای این طرح ، محصولات قابل تولید آن، انواع حوله های طرح دار و ساده خواهد بود که
به دلیل مصرفی بودن این کالاها از بازار مناسبی برخوردارند

طرح توجیهی تولیدحوله
ظرفیت اسمی تولیدات: یکصد و بیست تن
نوع تولیدات: حوله
تعداد شاغلین: ۴۶ نفر

زمین موردنیاز۲۵۰۰مترمربع

طرح توجیهی تولیدحوله به ظرفیت صدوبیست تن درسال

۱۵صفحه

۲۰۰۰تومان