طرح توجیهی تولیدبخور اکالیپتوس

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدبخور اکالیپتوس

معمولا در فرمولاسیون این محصول ۹۶ تا ۹۷ درصد تنتور و یا عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس و ۳
الی ۴ درصد اسانسهای اکالیپتوس و نعناع بکار می رود. بنابراین با توجه به مقدار وکیفیت مواد اولیه ذکر
شده قیمت محصول متغیر می باشد.
هزینه ها برای تولید محلول بخور اکالیپتوس با کیفیت خوب در حجم ۶۰ سی سی عبارتند از:
– هزینه خرید تنتور و یا عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس ( هرلیتر به طور متوسط ۳۰۰۰۰ ریال) که
برای این حجم از محصول به طور میانگین ۱۷۰۰ ریال می باشد.
– هزینه خرید اسانس اکالیپتوس : ۱ درصد حجم محصول را اسانس اکالیپتوس تشکیل می دهد(هر
لیتر به طور متوسط ۳۰۰۰۰۰ ریال ) که برای این حجم از محصول به طور میانگین ۲۰۰ ریال می باشد.
– هزینه خرید اسانس نعناع : ۲ درصد حجم محصول را اسانس اکالیپتوس تشکیل می دهد(هر لیتر به
طور متوسط ۷۵۰۰۰۰ ریال ) که برای این حجم از محصول به طور میانگین ۹۰۰ ریال می باشد.
– هزینه خرید شیشه و درب : ۷۰۰ ریال
– هزینه برچسب و شرینگ : ۱۰۰ ریال
جمع هزینه های فوق ۳۶۰۰ ریال می باشد ، بدیهی است به این مبلغ باید هزینه های تولید اضافه گردد.
۱/ ۱/۴ تا ۶ ۱۰۰ ml در حجم Menthol & Eculyptus Inhalation قیمت این محصول با نام
یورو به فروش میرسد.
موارد مصرف و کاربرد محصول :
موارد مصرف:
این فرآورده برای برطرف نمودن نشانه های سرماخودرگی، سرف و احتقاق بینی بکار می رود.
آثار فارموکولوژیک و مکانیسم اثر: اسانسهای موجود در این فرآورده دارای اثرات ضد التهاب، خلط آور و
ضد عفونی کننده می باشند. به نظر می رسد اثرات ضد میکروبی اکالیپتول روی باکتریهای گرم مثبت
بیشتر بوده بخصوص باسیلوس ساب تیلیس و میکروکوکوس گلوتامیوس به آن حساستر می باشند.
نشان داده است که کورستین و هایپروزید موجود در اکالیپتوس اثرات ضد ویروس Invitro آزمایشات
دارند. A آنفلوانزا تیپ…

طرح توجیهی تولیدبخور اکالیپتوس

۲۴صفحه

۲۰۰۰تومان