طرح توجیهی تولیداتانول (الکل طبی)

به نام خدا

طرح توجیهی تولیداتانول (الکل طبی)

مواردکاربرد:حلال  ماده اولیه درسنتزهای شیمیایی  سوخت

ظرفیت تولیدسالیانه : ۱۳۵۰۰۰۰ بطری

عمده مواداولیه مصرفی : ملاس چغندرقنددارای ۵۰%قند

اشتغالزایی:۳۷نفر

زمین موردنیازک۱۳۸۰۰مترمربع

معرفیاتانول ( الکل طبی )

۱.۱.    نام و کد اتانول ( الکل طبی )

۱.۲.    شماره تعرفه گمرکی

۱.۳.    شرایط واردات اتانول ( الکل طبی )

۱.۴.    بررسی و ارائه استاندارد ( ملی یا بین المللی )

۱.۵.    بررسی و ارائه ی اطلاعات لازم در زمینه ی قیمت داخلی و جهانی اتانول ( الکل طبی )

۱.۶.    توضیح موارد مصرف و کاربرد اتانول ( الکل طبی )

۱.۷.    بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر اتانول ( الکل طبی )

۱.۸.    اهمیت استراتژیکی اتانول ( الکل طبی ) در دنیای امروز

۱.۹.    کشورهای عمده ی تولید کننده و مصرف کننده ی اتانول ( الکل طبی )

۱.۱۰.شرایط صادرات اتانول ( الکل طبی )

۲.       وضعیت عرضه و تقاضا

۲.۱.    بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه ی سوم تاکنون و محل واحدها و تعداد آنها و ظرفیت اسمی

۲.۲.    بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه ی در دست اجرا ( از نظر تعداد، ظرفیت، محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی )

۲.۳.    بررسی روند واردات اتانول ( الکل طبی ) از اغاز برنامه ی سوم تا پایان سال ۱۳۸۵

۲.۴.    بررسی روند مصرف از اغاز برنامه

۲.۵.    بررسی روند صادرات اتانول ( الکل طبی ) از آغاز برنامه ی سوم تا پایان سال ۱۳۸۵ و امکان توسعه ی آن

۲.۶.    بررسی نیاز به اتانول ( الکل طبی ) با اولویت صادرات تا پایان برنامه ی چهارم

۳.       بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه ی اتانول ( الکل طبی ) در کشور و مقایسه ی آن با دیگر کشورها

۴.       تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرایند تولید اتانول ( الکل طبی )

۵.       بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیف ریالی و ارزی ( با استفاده از اطلاعات واحدهای موجود، در دست اجرا، UNIDO و اینترنت و بانک های اطلاعاتی جهانی، شرکت های فروشنده ی تکنولوژی و تجهیزات و … )

۶.       میزان مواد اولیه ی مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده ی مورد نیاز در گذشته و آینده

۷.       پیشنهاد منطقه ی مناسب برای تولید اتانول ( الکل طبی )

۸.       وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال

۹.       بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه ی مورد مناسب برای اجرای طرح

۱۰.   وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

۱۰.۱.حمایت تعرفه ی گمرکی ( محصولات و ماشین آلات ) و مقایسه با تعرفه های جهانی

۱۰.۲.حمایت های مالی ( واحدهای موجود و طرح ها )، بانک ها – شرکت های سرمایه گذار

۱۱.   تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

۱۲.   منابع

طرح توجیهی تولیداتانول (الکل طبی)

۶۳صفحه

۳۰۰۰تومان