طرح توجیهی تولیدآهک هیدراته ساختمانی

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح توجیهی تولیدآهک هیدراته ساختمانی

عناوین طرح:

فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی
فصل دوم – کلیات معرفی محصول
تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول
نام و کاربرد محصول
مشخصات فنی محصول
شماره تعرفه گمرکی
استاندارد محصول
کالاهای قابل جانشین
بررسی بازار و قیمت فروش
بررسی روند مصرف
بررسی روند واردات و صادرات
بررسی قیمت فروش محصول مشابه
فصل سوم – مطالعات فنی
مقدمه
معرفی روشهای مختلف تولید
تشریح فرایند تولید منتخب
بررسی ایستگاهها، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت
تعیین ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد
برآورد میزان مصرف مواد اولیه
دستگاهها و تجهیزات خط تولید
معرفی دستگاهها و تجهیزات خط تولید
نقشه استقرار ماشین آلات
نقشه جریان مواد
تجهیزات و تاسیسات عمومی:
آزمایشگاه
تعمیرگاه
تاسیسات برق
تاسیسات آب
تاسیسات حمل و نقل
تاسیسات سوخت رسانی
سایر تاسیسات
محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز
برآورد پرسنل تولیدی
ظرفیت تولیدسالیانه:۷۵۰۰۰تن

اشتغالزایی:۱۹نفر

طرح توجیهی تولیدآهک هیدراته ساختمانی

۱۰۸صفحه

۳۰۰۰تومان