طرح توجیهی تولید مخازن پلی اتیلنی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید مخازن پلی اتیلنی

محصول مورد بررسی در این گزارش مخازن ساخته شده از پلی اتیلن است . مخازن پلی اتیلنی عمد تا در
و (Horizontal) ابعاد ٣٠٠ تا ١٠٠٠٠ لیتر در اشکال مختلف نظیر استوانه ای به صورت های خوابیده
و نیز مخروطی تولید می شوند. مخازن پلی اتیلنی در بعضی موارد به صورت دوجداره (Vertical) ایستاده
نیز تولید می گردند.
ساخته (XLPE) و بعضا از پلی اتیلن شبکه ای (HDPE) این مخازن عمدتا از پلی اتیلن سنگین
می شوند.
از جمله ویژگیهای مخازن پلی اتیلنی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
مقاومت خوب در برابر اسید ها، بازها و مواد خورنده ·
مقاومت خوب در برابر ضربه ·
انتقال حرارت نسبتا پایین ·
قابلیت حمل و نقل آسان ·
قابلیت تولید در اشکال و ابعاد مختلف ·
قابلیت رنگ پذیری ·
مقاومت بالا در برابر ترک خوردگی و نشت ·
خواص ضدخوردگی حتی در دماهای بالا ·
نصب سریع، آسان و کم هزینه

نام محصول مخازن پلی اتیلنی
ظرفیت پیشنهادی طرح ٢٠٠٠ تن
موارد کاربرد
مخازن آب، نگهداری مواد غذایی،
اسید و مواد خورنده
مواد اولیه مصرفی عمده پلی اتیلن سنگین
١۵٠٠ تن ( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زایی (نفر) ۴٧
۴٠٠٠ (m زمین مورد نیاز

طرح توجیهی تولید مخازن پلی اتیلن

۳۷صفحه

۳۰۰۰تومان