طرح توجیهی تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن

به نام خدا

طرح توجیهی تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن از اولین لوله های پلاستیکی ساخت بشر پس از لوله های
(پلی وینیل کلراید) می باشد. اولین کارخانه لوله و اتصالات پلاستیکی در ایران کارخانه پلیکا کرج بوده که
لوله و اتصالات پی وی سی را تولید نمود که به همین واسطه تمامی لوله های پلاستیکی در ایران به لوله
پلیکا مشهور گردید.

لوله های پلی اتیلن دارای دو استاندارد ملی و جهانی می باشد. استاندارد ملی ویژگی های پلی اتیلن
برای آبرسانی نخستین بار در سال ١٣۵٣ تدوین و در کمیسیون فنی پلاستیک ایران برای اولین مرتبه مورد
تجدید نظر قرار گرفت و در اسفند ماه ١٣۵۶ تصویب و به عنوان استاندارد رسمی ایران در زمینه لوله های
پلی اتیلن آبرسانی تعیین و مورد استفاده قرار گرفت. استاندارد مذکور مشخصات لوله های پلی اتیلن آبرسانی
با وزن مخصوص کم، متوسط و زیاد را شرح می دهد.

نام محصول لوله و اتصالات پلی اتیلن
ظرفیت پیشنهادی طرح ٢٠٠٠ تن در سال
موارد کاربرد
آبرسانی و آبیاری، انتقال فاضلاب و
پساب، انتقال گاز
مواد اولیه مصرفی عمده
پلی اتیلن سنگین گرید لوله
کربن بلاک ،(HDPE)
١٣۵٩١۴ تن ( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زایی (نفر) ٢٧
۴٠٠٠ (m زمین مورد نیاز

طرح توجیهی تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن

۵۳صفحه

۳۰۰۰تومان