طرح توجیهی تولید کاغذ فلوتینگ

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کاغذ فلوتینگ

خلاصه طرح:

نام محصول کاغذ فلوتینگ
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۴۰۰ تن در سال
موارد کاربرد تولید کارتن های بسته بندی
مواد اولیه مصرفی عمده خمیر کاغذ – رزین – سولفات آلومینیوم
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۴۶۸۶۷ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۰
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۵۰۰۰

صنعت ظریف کاغذ سازی در حدود ۱۰۰ سال پس از میلاد در چین آغاز شد . بشر کشف کرد که با
صاف کردن سوسپانسیونی از خمیر که از خیساندن پوست داخلی خیزران به دست آمده بود بر روی یک
توری با منافذ ریز، میتوان نمدی از الیاف به دست آورد .این نمد، پس از فشرده شد ن و خشک شدن،
برای نوشتن و رسامی به کار می رفت.
تا اوایل قرن نوزدهم، کاغذ همچنان به طور دستی ساخته میشد .لوئی رابرت نخستین ماشین پیوسته
کاغذ سازی را در سال ۱۷۹۹ به ثبت رساند . اولین ماشین پیوسته در سال ۱۸۰۳ در انگلستان شروع به
کار کرد .اما این برادران فور در ینیر بودند که در سال ۱۸۰۴ نخستین ماشین کاغذ سازی تجارتی را با
موفقیت ساختند ودر سال ۱۸۰۷ آن را به نام خود به ثبت رساندند.
ماشین های نخستین شامل یک مخزن بودند که از آن مواد کاغذ سازی بر روی یک توری متحرک قرار…

۵۵صفحه

۳۰۰۰تومان