طرح توجیهی تولید کارتن بسته بندی از ورق پلاستیک

 نام خدا

طرح توجیهی تولید کارتن بسته بندی از ورق پلاستیک

نام محصول تولید کارتن بسته بندی از ورق پلاستیک
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۵۰۰ تن در سال
موارد کاربرد بسته بندی کالاهای سبک و حجیم و …
مواد اولیه مصرفی عمده ورق آماده کارتن پلاستیکی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۴۰۸۵۲ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۲۲
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۲۳۰۰

بسته بندی ، آخرین مرحله در تولید هر کالایی می باشد و اهمیت آن برای همگان رو شن و شفاف
می باشد و کارتن ها یکی از قطعات مهم در بسته بندی نهایی کالا محسوب می گردند.
برای تولید کارتن از کاغذ استفاده می گردد و همانطوری که می دانیم کاغذ خود از منابع درختی و
برخی ضایعات کشاورزی مانند ساقه نیشکر، گندم، جو و موارد مشابه تهیه می شود. نکته ای که در اینجا
باید گفت این است که هر چند منابع سلولزی غیر درخت نیز در تولید کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد
ولی به علت پایین بودن خصوصیات مکانیکی کاغذ حاصله از آنها ، خمیر چوب در کلیه ترکیبات
خمیرسازی کاغذ مواد فوق نیز وجود دارد و به نوعی می توان گفت که در بخش عمده کاغذ و کارتن
تولیدی جهان خمیر چوب حضور داشته و نقش اساسی را ایفاء می نمایند.
افزایش جمعیت و گسترش تولیدات سبب افزایش میزان استفاده از کارتن ها شده است و نظر بر
ضرورت استفاده از خمیر چوب در تولید خمیر کاغذ، سالیانه حجم تخریب منابع طبیعی کشورها به
منظور استفاده از درختان جهت تولید کاغذ، افزایش پیدا کرده است و لذا دانشمندان جهت کاهش
اثرات مخرب زیست محیطی این فرایند، به فکر ارائه مواد جایگزینی برای کاغذ افتاده و کارتن پلاستیکی
را می توان یکی از موارد جایگزین فوق الذکر معرفی کرد . از طرف دیگر کاربرد پلاست یک ها نیز همانند
کاغذ در جوامع بشری روز به روز در حال افزایش است و این در حالی است که پلاستیک ها یک کالای
تجزیه ناپذیر در محیط بوده و رها کردن آن در محیط سبب آلودگی آن می شود و در این میان،……

۵۴صفحه

۳۰۰۰تومان