طرح توجیهی تولید قطعات پلاستیکی خودرو

به نام خدا

طرح توجیهی تولید قطعات پلاستیکی خودرو

امروزه با پیشرفت صنایع خودروسازی میزان مصرف پلیمرها در این صنعت افزایش پیدا کرده است . در
حال ح اضر بطور متوسط ١٠٠ کیلوگرم پلاستیک در خودرو ها استفاده می شود که در مقایسه با ٧٠ کیلوگرم
(اواخر دهه ١٩٧٠ ) رشد چشمگیری داشته است.
داشبورد، صفحه کنترل و علائم، کنسول، رودری و تودوزی داخل و سقف، صندلی، فرمان، پدالها،
دستگیره درب، سپر، جلو پنجره، قالپاق، آینه ، چراغها، پنجره، باک بنزین، بدنه خودرو، سیستم تعلیق و میل

گردان، اکسل، رینگ، پروانه و فیلتر هوا، مخزن رادیاتور، پمپ آب و هوا از جمله قطعاتی هستند که برای
ساخت آنها از مواد پلاستیکی استفاده می گردد. سپر، پروانه و فیلتر هوا نیز از جمله قطعاتی هستند که به
روش قالبگیری تزریقی تولید میگردند.
١٩٩٩ در مجموع حکایت از یک بازار رو به – بررسی روند بازار جهانی سپر خودرو طی دوره ٢٠٠٣
رشد و با ثبات دارد که همپای بازار جهانی در حال رشد است. از طرفی وجود منابع تامینکننده مواد اولیه در
کشور، حمل و نقل آسان، در دست بودن دانش فنی آن، واردات قابل توجهی از این محصول (تحت تعرفه
٨٧٠٨ ) در سال ١٣٨٢ در کشور و توانایی شرکتهای داخلی در صادرات این محصول باعث شده که در /١٠
این گزارش به بررسی سپر خودرو پرداخته شود.
مسئله قابل توجه در مورد سپر پیشنهادی در این طرح، خط تولید سپر خودروی سواری پژو ٢٠۶ ، پژو
۴٠۵ ، سمند و پراید به روش قالبگیری تزریقی جداره نازک بوده که تکنولوژی جدیدی است. سپر تولیدی به
روش قالبگیری تزریقی جداره نازک از ضخامت کمتر، استحکام مکانیکی بالاتر، ضریب انبساط حرارتی کمتر،
متوسط وزنی پایینتر و در نتیجه مصرف مواد اولیه کمتر و سرعت تولید بیشتر نسبت به فرآیندهای……….

طرح توجیهی تولید قطعات پلاستیکی خودرو

۵۶صفحه

۳۰۰۰تومان