طرح توجیهی تولید قطعات یدکی مورد نیاز صنایع مس و سیمان

به نام خدا

طرح توجیهی تولید قطعات یدکی مورد نیاز صنایع مس و سیمان

نام محصول
تولید قطعات یدکی عمده و پر مصرف مورد نیاز صنایع مس و سیمان از جمله :
تولید ایمپلر فن های سانتریفوژ ،زنجیر انتقال کلینکر،باکت الواتور،رولیک نوار نقاله
ظرفیت پیشنهادی سالانه طرح
تولید ایمپلر فن های سانتریفوژ: ۶٠ تن معادل ٢٠ عدد در سال باکت الواتور: ١٠٠ تن معادل ٣۵٠ عدد در سال
زنجیر انتقال کلینکر: ٩٠ تن معادل ٣٠٠ رشته ٣ متری در سال رولیک نوار نقاله: ۵٠ تن معادل ۵٠٠٠ عدد در سال
جمعا: ٣٠٠ تن (تولید سالیانه)
موارد کاربرد محصول
تولید ایمپلر فن های سانتریفوژ:انتقال هوا و تهویه کننده،قطعات اصلی فن صنعتی باکت الواتور:پخش مواد در ارتفاع
زنجیر انتقال کلینکر:انتقال مواد و جابجایی مواد رولیک نوار نقاله:نقش محوری انتقال مواد
میزان تولید داخلی جمع کل میزان تولید محصولات تولیدی در حال حاضر ٨٢۶۴ تن می باشد.
میانگین واردات در سال گذشته واردات در سال ١٣٨٩ معادل ۵۶٢١ تن بوده است
میزان مصرف سالانه کشور میزان مصرف قطعات تولیدی سالانه کشور معادل ١١۴٢٠ تن میباشد.
میزان کمبود یا مازاد تا پایان
برنامه پنجم
با توجه به مصرف داخلی ومیزان تولید ،میزان کمبود محصولات تا پایان برنامه پنجم(سال ١٣٩٢ ) معادل ٣۴٧١ تن
میباشد.
اسامی مواد اولیه عمده
با ضخامت ١٠ میلی متر ،میلگرد از جنس فولاد سمانته ، لوله بدون درز CK ضخامت ٢٠ و ١۵ ورق ۴۵ ST ورق فولاد ۵۲
ورق ۱۰ میلی متر) ، الکترود جوشکاری ، میلگرد فی ٢٠ ،لوله فی ٨٠ در ٧٠ (قطر ) ، بول بیرینگ )ST ورق ۳۷
میزان مصرف سالانه مواد اولیه
اصلی
با ضخامت ١٠ میلی متر : ۳۰۰ ورق میلگرد از CK ٧٠ تن ورق ۴۵ : ضخامت ٢٠ و ١۵ ST ورق فولاد ۵۲
ورق ۱۰ میلی متر): ۱۰۵ تن الکترود )ST جنس فولاد سمانته: ٧۵٠ کیلو گرم ورق ۳۷
۵تن لوله فی ٨٠ در ٧٠ : جوشکاری: ۳.۵ تن لوله بدون درز: ۲۴۰ متر میلگرد فی ٢٠
(قطر ): ۱۵ تن بول بیرینگ: ١٠٠٠٠ عدد جمعا: ۵۲۶۳ میلیون ریال
اشتغال زایی ( نفر ) ١۴ نفر
٣٢٠٠ متر مربع ( m زمین مورد نیاز

محصولات تولیدی قطعات یدکی پر مصرف مورد نیاز صنایع مس و سیمان از جمله تولید ایمپلر فن های سانتریفوژ ،زنجیر
انتقال کلینکر و مواد،باکت الواتور،رولیک نوار نقاله میباشد که به عنوان قطعات یدکی و هدایت کننده در صنعت سیمان و
مس مورد استفاده قرار میگیرند و به دلیل عمده و پر مصرف بودن قطعات تولیدی که بیشتر به دلیل سایش های فراوان باید
در دوره های مشخصی تعویض می گردد…..

طرح توجیهی تولید قطعات یدکی مورد نیاز صنایع مس و سیمان

۳۷صفحه

۳۰۰۰تومان