طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی پلاستیکی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی پلاستیکی

نام محصول
قطعات صنعتی پلاستیکی-
شیلنگ پلی آمید
ظرفیت پیشنهادی طرح ١١٠٠ تن در سال
موارد کاربرد
صنایع خودرو سازی: سیستم سوخت
اتومبیل، شیلنگ ترمز ،شیلنگ
اگزوز،شیلنگ سیالات خنک کننده
شیلنگهای هیدرولیکی و پنوماتیک
مواد اولیه مصرفی عمده پلی آمید ۶، پلی آمید ۶۶
٩٣۵ تن ( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زایی (نفر) ٣۶
٨٠٠٠ (m زمین مورد نیاز

پلاستیک های با کاربرد عمومی
اختصاص دارد. از مهمترین GP حدود ٨۵ درصد از کل پلاستیک های تولیدی جهان به تولید پلاستیک های
پلاستیک های این خانواده می توان به پلیمرهای زیر اشاره نمود.
PP,PE – پلی اولفین ها
PVC – پلی وینیل کلراید
PS – پلی استایرن
ABS – کوپلیمر استایرن – اکریلونیتریل- بوتادین
ب-پلاستیک های مهندسی
پلاستیک های مهندسی به پلیمرهایی اطلاق م ی شود که در بعضی موارد به دلیل دارا بودن خواص فیزیکی و
مکانیکی بالا می توانند جایگزینی برای سرامیک و شیشه و برخی فلزات باشند . به طور کلی اغلب
پلاستیک های این خانواده می توانند حرارت و فشار بالا را تحمل کنند، قابلیت ماشین کاری دارند و دارای
پایداری ابعادی قابل قبولی نیز هستند.
مهمترین پلاستیک های مهندسی عبارتند از:

POM – پلی استال
PC – پلی کربنات
– پلی اتر ایمید
PA – نایلون یا پلی آمید
PU – پلی یورتان
PS – پلی سولفون
PF – پلیمرهای فلوئوردار
– پلی تترا اترکتون
PMMA – پلی متیل متاکریلات
هریک از پلاستیک های مذکور خواص ویژه و کاربردهای خاص خود را دارند.
در این بخش ابتدا قطعات صنعتی ساخته شده از پلاستیکهای مختلف معرفی می شود. به طور کلی قطعات
پلی استال، نایلون و سایر ،PMMA ،ABS ، پلاستیکی از پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی وینیل کلراید
پلاستیک ها ساخته میشوند…………

۹۹صفحه

۳۰۰۰تومان