طرح توجیهی تولید قایقهای فایبرگلاس

به نام خدا

طرح توجیهی تولید قایقهای فایبرگلاس

نام محصول قایقهای فایبرگلاس
ظرفیت پیشنهادی طرح ٢۵٠ فروند
موارد کاربرد مصارف تفریحی، نظامی، تحقیقاتی و ماهیگیری
مواد اولیه مصرفی عمده
رزین پلی استر ایزوفتالیک، رزین پلی استر ایزوفتالیک،
الیاف شیشه
۵١۶٠ فروند ( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زایی (نفر) ۴۶ نفر
٨٠٠٠ (m زمین مورد نیاز

فایبرگلاس ماده مرکبی است که به جهت دارا بودن خواص ویژه کاربردهای فراوانی در صنعت دارد.
فایبرگلاس در واقع یک نوع کامپوزیت است که در آن پلیمر مصرفی رزین پلی استر غیر اشباع و
تقویت کننده پشم شیشه می باشد. در فایبرگلاس هر کدام از دو مورد رزین و پشم شیشه نقش مهمی دارند
که ذیلاً به نقش هر یک از آنها اشاره میشود.
نقش رزین به سه صورت است:
پشم شیشهها را در کنار هم نگه میدارد و از پراکندگی آنها جلوگیری میکند. ü
وقتی فشاری به رزین وارد میشود فشار به پشم شیشه منتقل و باعث میشود که خود رزین نشکند. ü
پشم شیشه را در مقابل عوامل شیمیایی مثل اسید و بازها و آب محافظت میکند. ü
پشم شیشه، خواص مکانیکی رزین را بهبود میبخشد.
اساساً فایبرگلاس ماده ای است سبک، با دوام، بسیار سخت و برای مصارف مختلف قابل انعطاف
میباشد.
مزایای فایبرگلاس را بر فلزات و آلیاژها به صورت زیر میتوان برشمرد:
مقاومت شیمیایی بالاتر از فلزات و آلیاژها ü
نسبت مقاومت مکانیکی / وزن مشابه با فلز است که این امر به سبکی فایبرگلاس مربوط میشود. ü
سهولت شکل دهی و تنوع محصولاتی که میتوان با آن ساخت ü
سرعت بالاتر از نظر تولید محصول، عملیاتی مثل شکل دهی، خمکاری، برشکاری و … ü
قیمت پایینتر در مقایسه با یک قطعه فلزی مشابه ü
هزینه تعمیر و نگهداری کمتردر صنعت شناورسازی از قایق های دو متری تا قایق های بزرگ مسافر بری، ناوچه های جنگی و مین
.[ روبهای عظیم با فایبرگلاس ساخته میشود[ ١
در گذشته اکثر شناورهای تولید شده و مورد استفاده در ایران از جنس چوب ساخته می شدند . چوب
سه نقطه ضعف مهم برای ساخت شناور دارد و امروزه شاهد آن هستیم که به همین دلایل، چوب از صنعت
شناورسازی دنیا در حال خارج شدن است . نخست آنکه عمر چ ندان زیادی در مقایسه با محصولات جدید
ندارد. ثانیاً ساخت شناور چوبی بسیار زمان بر و پرهزینه است و عامل سوم این است که امروزه با توجه به
مسائل زیست محیطی و لزوم توجه به حفظ منابع جنگلی، سیاست جهانی در جهت کاهش میزان مصرف
چوب است . چوب تنها در کشورهای توسعه نیافته که سطح تکنولوژی شناورسازی آنها پایین است مورد
استفاده قرار می گیرند و در کشورهای صنعتی تنها در ساخت قایق های بادبانی تفریحی در مقیاس محدود به
کار می………..

۴۷صفحه

۳۰۰۰تومان